Positiva effekter på övervikt, metabolt syndrom (ett antal faktorer som ökar insjuknandet i hjärt – och kärlsjukdomar), diabetes, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar

Berberine är ett av de mest effektiva, naturliga tillskott som finns.

Det har mycket imponerande hälsofördelar och påverkar din kropp på cellnivå.

Berberine har visat sig sänka blodsockret, orsaka viktminskning och förbättra hjärthälsan, för att bara nämna några av effekterna.

Det är ett av få tillskott som visat sig vara lika effektivt som ett läkemedel.

Vad är Berberine?

Berberine är en bioaktiv förening som kan utvinnas från flera olika växter, inklusive en grupp buskar som kallas berberis.

Tekniskt sett tillhör det en klass av föreningar som kallas alkaloider. Det har en gul färg och har ofta använts som färgämne.

Berberine har en lång historia av användning i traditionell kinesisk medicin.
Nu har modern vetenskap bekräftat att den har mycket tydliga fördelar för flera olika hälsoproblem.

Hur fungerar det?

Berberine har testats i hundratals olika medicinska studier.

Det har visat sig ha kraftfulla effekter på många olika biologiska system.

Berberine binds inuti cellerna till flera olika ämnen och ändrar deras funktion.

Jag kommer inte att gå in på specifika detaljer i denna blogg, men de biologiska mekanismerna är komplicerade och många. Berberines huvudsakliga funktion är att aktivera ett enzym inuti celler som kallas AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK).
Enzymet finns i cellerna i olika organ som hjärnan, musklerna, njuren, hjärtat och levern. Detta enzym spelar en viktig roll i regleringen av ämnesomsättningen.

Berberine påverkar också olika andra molekyler i cellerna och kan till och med påverka vilka gener som är aktiva.

Berberine och blodsocker

Diabetes typ 2 är en allvarlig sjukdom som har blivit otroligt vanlig under de senaste decennierna och orsakar miljontals dödsfall varje år.
Det kännetecknas av förhöjda nivåer av blodsocker (glukos), antingen orsakade av insulinresistens eller brist på insulin.
Med tiden kan höga blodsockernivåer skada kroppens vävnader och organ, vilket kan leda till olika hälsoproblem och en förkortad livslängd.

Många studier visar att Berberine kan reducera blodsockernivån signifikant hos individer med typ 2-diabetes.

Berberine har effekt på flera olika mekanismer:

 • Minskar insulinresistensen, vilket gör hormonet insulin mer effektivt.
 • Hjälper kroppen att bryta ner socker inne i cellerna.
 • Minskar sockerproduktionen i levern.
 • Bromsar nedbrytningen av kolhydrater i tarmen.
 • Ökar antalet fördelaktiga bakterier i tarmen.

I en studie med 116 diabetespatienter sänkte 1 gram Berberine per dag fastande blodsocker med 20%, från 7,0 till 5,6 mmol / L, det innebär att man fick ett normalt blodsocker.
Det sänkte också HbA1c med 12% (en markör för långsiktiga blodsockernivåer) och förbättrade också blodfetter som kolesterol och triglycerider.

Enligt en stor genomgång av 14 studier är Berberine lika effektivt som orala diabetesläkemedel, inklusive metformin, glipizid och rosiglitazon.

Det här fungerar verkligen, både i studierna och i den verkliga världen.

Sammanfattning
Berberine är mycket effektivt för att sänka blodsockret och HbA1c, som är förhöjda hos personer med diabetes. Det fungerar lika bra som vissa läkemedel.

 

 Effekt på vikt

Berberine kan hjälpa dig att gå ner i vikt.

I en 12-veckors studie på överviktiga individer gav 500 mg tre gånger per dag cirka 5 kilos viktminskning, i genomsnitt. Deltagarna tappade också 3,6% av sitt kroppsfett .

En annan mer imponerande studie genomfördes på 37 personer, män och kvinnor med metabolt syndrom. Denna studie pågick i tre månader och deltagarna tog 300 mg, 3 gånger per dag.
Deltagarna minskade sitt BMI (ett mätvärde för att bestämma övervikt) på bara 3 månader. De tappade också magfett och förbättrade många hälsomarkörer. Magfettet är det fett som orsaker många negativa effekter vid övervikt. Forskarna tror att viktminskningen orsakas av en förbättrad funktion av fettreglerande hormoner, såsom insulin, adiponectin och leptin.
Berberine verkar också hämma tillväxten av fettceller.

Berberine sänker kolesterolet och kan minska risken för hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar är för närvarande världens vanligaste orsak till för tidig död.

Många faktorer som kan mätas i blodet är förknippade med en ökad risk för hjärtsjukdomar.

Forskningsstudier visar att Berberine

 • Sänker det totala kolesterolet
 • Sänker LDL-kolesterol – det ”dåliga kolesterolet”
 • Sänker triglycerider
 • Höjer HDL-kolesterol – det ”goda kolesterolet”
 • Sänker apolipoprotein B med 13-15%, vilket är en mycket viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.

Tänk på att diabetes, höga blodsockernivåer och fetma också är viktiga riskfaktorer för hjärtsjukdomar, som alla verkar förbättras av Berberine.

Med tanke på de gynnsamma effekterna på alla dessa riskfaktorer verkar det troligt att Berberine kan minska risken för hjärtsjukdom drastiskt.

Sammanfattning
Studier visar att Berberine sänker kolesterol- och triglyceridnivåerna, samtidigt som HDL  -(det ”goda”) kolesterolet höjs. Det innebär att man kan minska risken för hjärtsjukdomar på lång sikt.

Berberine – andra hälsofördelar

 • Minskar risken för depression
 • Verkar som antioxidant, motverkar skador från fria radikaler (ämnen som skadar organ och celler)
 • Har antiinflammatoriska egenskaper.
 • Är effektiv vid infektioner.
  Det har visat sig bekämpa skadliga mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, svampar och parasiter.
 • Motverkar fettlever.
  Det kan minska fettlagringen i levern och hindra utvecklingen av fettlever.
 • Har gynnsam effekt vid hjärtsvikt.
  Studier har visat att det drastiskt förbättrade symtomen och minskade risken för dödsfall hos patienter med hjärtsvikt.

Mer forskning behövs innan fasta rekommendationer kan göras, men aktuella studier visar mycket lovande resultat vid användning av Berberine.

Dosering och biverkningar

I de flesta studier på Berberine användes doser i intervallet 900 till 1500 mg per dag.

Vanligaste doseringen är 200- 500 mg, 2-3 gånger per dag, före eller under måltider (totalt 1500 mg per dag).

Intag av Berberine behöver fördelas på 2-3 gånger per dag för att nå stabila blodnivåer.

Om du har något sjukdomstillstånd eller tar något läkemedel, rekommenderas att du pratar med din läkare innan du använder Berberine.

Detta är särskilt viktigt om du för närvarande tar blodsockersänkande mediciner.

Berberine är säkert att ta. De viktigaste biverkningarna är relaterade till matsmältningen och de vanligaste sidoeffekterna är magkramper, diarré, uppblåst mage och förstoppning.

Använd dina pengar till tillskott som faktiskt fungerar!

Berberine framställs från växtdelar därför är kvalitén och kontrollen av den färdiga produkten mycket viktig. Eftersom det är en växt kommer besprutning, marken den växer på och hur den hanteras att påverka om det är en bra produkt eller inte. Även ekologiska produkter måste testas eftersom det kan finnas naturliga gifter som mögel eller tungmetaller även i dessa.

Tyvärr gör de flesta företag endast stickprovskontroller och riskerar därför att missa skadliga ämnen vid produktionen. Ta därför alltid reda på hur företaget testar sina produkter.
Vital Nutrients skiljer sig mycket från andra företag här eftersom de låter göra oberoende tester via tre externa laboratorier och att de testar samtliga ingående råvaror innan man framställer Berberine.

 

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se