Förändrat näringsbehov över tid
Det råder ingen tvekan om det: vårt näringsbehov förändras när vi åldras. Du har kanske intagit 2 500 kalorier som aktiv 25-åring, men som 60-åring är det alldeles för mycket mat. Det är inget fel med att sakta ner när vi åldras, det är en naturlig process, men kampen för att få i oss alla nödvändiga näringsämnen blir svårare. Tyvärr resulterar detta i att många äldre vuxna har vitaminbrister som leder till en hel rad problem och symtom. Det kan även öka risken för sjukdom. Brist på näringsämnen påverkar alla våra organ, inte minst hjärnan.

Varför absorption förändras med åldern
Med högre ålder minskar vår förmåga att bryta ned maten. Det har bevisats att magsyra minskar naturligt när vi åldras. Vi behöver magsyra för att bryta ner vår mat och hjälpa våra kroppar att ta upp näringsämnena. De näringsämnen som särskilt inte absorberas när detta händer är magnesium, järn, kalcium och vitamin B12. När du inte producerar tillräckligt med saltsyra kommer pH i mag-tarmkanalen förändras, detta ökar risken för överväxt av bakterier som på olika sätt kan ha negativa effekter på vår hälsa som försämrat näringsupptag, men mer allvarligt kan orsaka inflammation och läckage över tarmepitelet. Detta kan i sin tur öka risken att drabbas av olika sjukdomstillstånd.
Sidoeffekter av läkemedel är ett annat problem hos äldre. Många äldre använder magsyrasänkande läkemedel, vilket gör det svårare att ta upp livsnödvändiga näringsämnen och försvårar nedbrytning av protein. Vi vet idag att tillgången på aminosyror från vårt intag av protein är direkt korrelerat till hälsolängd och frihet från sjukdom.
Brist på näringsämnen är ett allvarligt problem bland seniorer. Här är vad som kan hända om äldre vuxna har brist på de näringsämnen som vanligtvis är svårare att absorberas när vi åldras.

Magnesiumbrist
Kroppen bildar något som kallas fria radikaler i olika metabola processer i kroppen. Fria radikaler är en biprodukt av syre som interagerar med vissa molekyler. Om våra fria radikaler inte neutraliseras kan de orsaka allvarliga skador på våra celler vilket kan resulterar i hjärtsjukdomar, kognitiva problem som demens, cancer och grå starr för att nämna några. Vi neutraliserar våra fria radikaler genom att äta mat rik på antioxidanter, där magnesium är en av dessa.
Magnesium finns inuti celler och skall man ta reda på om man har tillräckligt behövs ett prov där man mäter just detta och inte enbart det som finns i blodet.
Äldre vuxna som har brist på magnesium överproducerar fria radikaler. Detta betyder att de är mer benägna att utveckla de ovannämnda sjukdomarna. Vår hjärna och våra ögon påverkas särskilt av magnesiumbrist eftersom fria radikaler orsakar stor skada på dessa celler. Utan magnesium är vi mer benägna att utveckla åldersrelaterad skador på ögonen och grå starr. Många äldre har även upplevt en annan brist effekt av magnesium och det är kramp i muskulaturen.

Järnbrist
Järnbrist, är ett vanligt tillstånd i alla åldrar. Men äldre vuxna och seniorer är särskilt benägna att utveckla detta på grund av minskning av magsyra. Några av de vanligaste symtomen är trötthet, muskelsvaghet, lågt blodtryck och blek hud. Våra ögon tar skada när vi har lite järn. Suddig syn, yrsel och grumlingar i synfältet kan orsakas av järnbrist.

Kalciumbrist
Vi vet alla att kalcium är näringsämnet för ben och tänder. Utan det blir våra ben sköra och vi ökar risken för benskörhet. Men kalciumbrist kan ge andra symtom som man kanske inte direkt tänker på som:
• Spröda naglar
• Muskelkramper och muskelryckningar
• Försämrat minne
• Oregelbunden hjärtrytm

Vitamin B12-brist
Människor som har brist på vitamin B12 kan uppleva många olika symtom som:
• snabb andning och/eller andnöd
• huvudvärk
• dålig matsmältning
• aptitlöshet
• hjärtklappning
• problem med synen
• svaghet och trötthet
• diarré
• en öm eller röd tunga, ibland med munsår
• problem med minne, förståelse och omdöme (kognitiva förändringar)
Anledningen till det stora antalet symtom är att B12 ingår i många olika kemiska processer i kroppen. Äldre som har brist på B12 på grund av försämrat upptag eller ökat behov, kommer snabbt att märka dess effekter i kroppen och hjärnans funktioner.

Förändringar hos kroppen när vi åldras
Mun
Munhälsan har en stor effekt på övriga kroppens hälsa. Vi behöver tänder för att kunna tugga maten. Matsmältningen startar i munnen.
Utöver detta är det viktigt att vi ser till att ha ett friskt tandkött och hela tänder. Om man har sämre munhälsa kan bakterier ta sig vidare till cirkulationen och påverka många olika organ som hjärtat och hjärnans funktioner och leda till allvarliga problem och sjukdomar om man har otur.
Med åldern minskar salivproduktionen, vi får mindre lättflytande saliv och ett minskat smaksinne.

Matstrupe
Man kan få en försämrad rörelse i matstrupen och förändringar i strukturer som kan orsaka sura uppstötningar och sväljningssvårigheter. Detta kan naturligtvis påverka vad vid äter och vår förmåga att bryta ned och ta upp de nödvändiga näringsämnena.

Mage
Slemhinnan i magen blir tunnar med åldern, vilket resulterar i lägre nivåer av slem, saltsyra och matsmältningsenzymer. Detta minskar nedbrytningen av proteiner och kan resultera i kronisk atrofisk (förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av åldrande eller sjukdomstillstånd) gastrit.

Tunntarm
Väggarna i tunntarmen atrofierar (blir tunnare) med åldern. Detta ändrar formen på villi (fingerlika veck i tarmarna) och minskar den yta över vilken upptaget sker. Tillsammans med atrofin och den minskade produktionen av matsmältningsenzymer kommer detta att påverka näringsupptaget.

Tjocktarm
Väggarna i tjocktarmen atrofierar (blir tunnare) med åldern. Detta kan leda till att det bildas veck i den försvagade väggen så kallad divertikulos. Detta kan påverka både näringsupptag och rörlighet hos tjocktarmen.

Bukspottkörteln
Antalet sekretoriska celler i bukspottkörteln minskar med åldern. Detta resulterar i en minskning av matsmältningsenzymer, vilket i sin tur påverkar hur väl vi kan bryta ned maten.

Lever
Ålderns inverkan på leverfunktionen är kontinuerlig och progressiv. Nedgången i leverfunktionen blir mer uttalad när vi åldras. Utöver att bilda gallsalter och enzym är även levern vårt viktigaste avgiftningsorgan. Detta innebär att utöver försämrad förmåga att ta hand om maten vi äter även får svårare att göra oss av med giftiga ämnen som bildas i kroppen och de vi får i oss via vår miljö. Detta ökar risken för att celler skadas och kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd.
(Parametrar som ofta används för att bedöma leverfunktion såsom bilirubin, transaminaser, alkaliskt fosfatas och gamma GT, mäter inte verklig leverfunktion: Dessa konventionella blodprov som kallas ”leverfunktionstester” representerar (bi)produkterna av metabola processer som utförs av levern snarare än leverfunktionen i sig och är därför surrogatmarkörer för leverfunktion eller -skada.
Inom traditionell sjukvård kontrollerar man inte direkt leverfunktion).

Vad du kan göra åt det?
Det första steget för att förhindra malabsorption på grund av minskad magsyra vid åldrande är att leva en hälsosam livsstil. Var aktiv! Du bör göra minst 30 minuters (aerob) träning varje dag. Ta en rask promenad, eller ta en cykeltur när vädret tillåter. Ät en näringsrik kost med mycket grönsaker och frukt. Drick rikliga mängder vatten varje dag. Att leva en hälsosam livsstil är frontlinjen för att förebygga åldersrelaterade tillstånd.
För att öka näringsupptag och minska risken för brister på viktiga näringsämnen kan det vara bra att stötta med aktiva kvalitativa tillskott som stödjer kroppens normala funktioner.
De viktigaste när man åldras är ett Multi-vitamin med aktiva vitaminer och mineraler, Omega-3, matsmältningsenzymer och skydd för mag-tarmytan. Det kan även vara bra att skydda leverns avgiftningsfunktion med specifikt stöd som Lipoic Acid och N-Acetyl- Cystein. För hjärnan kan det vara bra med Citicolin Cognizine och Liposomalt Glutathione.
Vill man veta mer exakt vad man behöver är det bra att göra specifika näringstester.
Jag hoppas att denna bakgrund kan hjälpa dig på din väg mot ett hälsosammare åldrande.

Fish Oil 700
Lipoic Acid
N-Acetyl-Cystein
Citicolin Cognizin
Liposomal Glutathione

Doktor Cecilia blogg
Vitala Kosttillskott