Serotonin är ett signalämne som påverkar vårt humör, att vi känner oss balanserade, har ork och känner glädje. Därför brukas serotonin kallas för vårt lyckoämne.
Men serotonin är också involverat i aggression och impulsivitet. Det beror på att våra signalsubstanser samarbetar och beroende på var/hur dom frisätts kan man få olika effekter av samma ämne.