Nu finns Designs for Health´s produkter i Sverige!

Designs for Health framställer högkvalitativa kosttillskott. De har avancerade kvalitetssäkringsprogram och överträffar både bransch- och regelstandard för att säkerställa optimal kvalitet. Alla produkter framställs i *FDA-inspekterade anläggningar. FDA är den amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket. Deras produkter användas av flera skickliga ”Functional Medicine” läkare i USA som Mark Hyman MD.

Designs for Health har många sammansatta specialprodukter vilket underlättar användandet av kosttillskott. Vi kommer successivt att utöka deras sortiment hos oss.

Varför använda kosttillskott och varför välja kvalité?

Forskningen runt nyttan av kosttillskott för att hålla oss frisk blir allt tydligare. Professor i molekylärbiologi och biokemi vid Berkeley universitetet i USA – Bruce Ames, har i flera forskningsstudier tydligt visat att det är en stor vinst för den enskilda individen att optimera sin hälsa genom att använda biotillgängliga välkontrollerade kosttillskott. Med denna vetskap kan du stärka ditt immunförsvar och minska risken för kroniska sjukdomar.

Utan optimala nivåer av näringsämnen, vitaminer och mineraler fungerar inte våra biokemiska processer på ett bra sätt. Många av våra idéer som är kopplade till näringsämnen kretsar kring miniminivåer som vi behöver och inte runt det väsentliga, nämligen optimala nivåer som ökar funktionen i vår kropp och därmed förbättrar hälsan.

Okontrollerade eller dåligt utförda kontroller av kosttillskott kan däremot ha motsatt effekt och störa funktioner, så kvalité spelar en stor roll när du väljer produkter.

AllerGzyme™

Amino-D-Tox ™

CogniAid ™

FloraMyces ™

Mood-Stasis ™

PaleoCleanse Plus ™

 

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se