Tributyrin Supreme

Du kanske inte har insett det, men chansen är stor att du har konsumerat något som kallas smörsyra tidigare, och tro det eller ej, din kropp producerar det också. Det är sant – smörsyra, även känd som butansyra eller BTA, är en mättad kortkedjig fettsyra som finns i smör, ghee, obehandlad mjölk, animaliska fetter och vegetabiliska oljor.
Smörsyran bildas också i tjocktarmen genom bakteriell jäsning av kolhydrater som kostfiber. Smörsyra stöder hälsan och läkningen av celler i tunn- och tjocktarmen. Det är också den favoritkälla för bränsle för cellerna som kantar det inre av tjocktarmen.
BTA-innehållet i ghee är en av huvudkomponenterna som ger alla de underbara ghee-fördelarna. Att konsumera smörsyra i livsmedel som ghee eller som tillskott, har visat sig hjälpa matsmältningen, dämpa inflammation och förbättra den allmänna maghälsan.
Människor som lider av IBS (irritabel tarm) och Crohns sjukdom har visat sig ha nytta av butyrin och studier visar lovande resultat när det gäller diabetes och insulinresistens. BTA är också känd som en potentiell anticancerfettsyra, särskilt när det gäller tjocktarmscancer.

TRI-BUTYRIN SUPREME

Jag är glad att berätta mer om denna extremt intressanta fettsyra och hur den kan förbättra din allmänna hälsa.
Vad är butyrat?

Butyrat är en färglös vätska som är löslig i vatten. Butyrat har andra kemiska namn, inklusive butansyra, n-smörsyra, n-butansyra och propylmyrsyra.
Butyrat genereras i tjocktarmen tillsammans med andra kortkedjiga fettsyror från jäsning av kostkolhydrater, speciellt prebiotika som resistent stärkelse, fruktooligosackarider och andra kostfibrer.

Hälsofördelar:

1. Viktminskning
Forskning har visat att personer som är överviktiga (liksom personer som har diabetes typ II) har en annan sammansättning av tarmbakterier. Kortkedjiga fettsyror som tributyrin spelar en positiv roll tillsammans med probiotika för att förebygga metabolt syndrom och bukfetma.
Kortkedjiga fettsyror som tributyrin hjälper till att reglera balansen mellan fettsyrasyntes och nedbrytning av fetter.

2. Potentiell positiv effekt för bibehållande av normala tarmceller
Flera studier har visat smörsyras potentiella förmåga att motverka cellförändringar i tjocktarmen. Detta är sannolikt en stor anledning till att ökat fiberintag har kopplats till mindre tjocktarmscancer eftersom högre fiberintag vanligtvis kan likställas med mer smörsyra i tjocktarmen.
En forskningsstudie 2011 publicerad i ”International Journal of Cancer”, har kortkedjiga fettsyrors roll, särskilt butyrat, vid behandling av tjocktarmscancer studerats omfattande, och dess tumörundertryckande funktioner tros bero på deras effekter i cellerna. Denna laboratoriestudie visade vidare att butyratbehandling ledde till en ökning av den programmerade celldöden hos tjocktarmscancerceller.
Enligt en vetenskaplig artikel från 2014 ser det ut som att ”en fiberrik kost skyddar mot kolorektala tumörer på ett mikrobiota- och butyratberoende sätt”. Vad betyder det? Det betyder att mycket fibrer inte är det som avvärjer cancer i sig, utan att äta en kost rik på hälsosamma fibrer, ha tillräckligt med bra tarmbakterier OCH tillräckligt med butyrat i kombination är det som kan ge cancerskyddande effekter i tjocktarmen.

3. Lindring av Irritable Bowel Syndrome (IBS).
I allmänhet kan tributyrat ha en mycket positiv inverkan på tarmhälsan, vilket i hög grad påverkar hela din kropps hälsa. Kortkedjiga fettsyror som smörsyra kan hjälpa till att hålla tarmen frisk och tät, vilket förhindrar ”läckande tarmsyndrom” och alla typer av problem kopplade till en läckande tarm som IBS-symtom. Detta är en typ av matsmältningsstörning som kännetecknas av en grupp vanliga symtom, inklusive förändringar i tarmrörelser och buksmärtor.
En vetenskaplig artikel publicerad i ”Gastroenterology Review” tittade på butyrats potential som en IBS-terapi baserat på ett flertal studier som gjorts hittills. Forskare drar slutsatsen att ”butyrattillskott verkar vara en lovande terapi för IBS”.
En del anmärkningsvärd forskning från 2012 som inkluderades i artikeln var en dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie som involverade 66 vuxna patienter med IBS som fick mikroinkapslad butyrat (som tributyrin supreme) i en dos på 300 milligram per dag eller placebo förutom att de fick standardterapi.
Efter fyra veckor fann forskarna att försökspersoner som tog butyrat hade en statistiskt signifikant minskning av frekvensen av buksmärtor vid tarmrörelser. Efter 12 veckor upplevde försökspersoner i BTA-gruppen minskningar i frekvensen av spontan buksmärta, postprandial buksmärta, buksmärta under avföring och kramper efter avföring.

4. Behandling av Crohns sjukdom
Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som kännetecknas av inflammation i slemhinnan i mag-tarmkanalen, buksmärtor, svår diarré, trötthet, viktminskning och undernäring. Återigen, detta är en sjukdom relaterad till en ”läckande tarm”. En studie från 2005 publicerad i tidskriften ”Alimentary Pharmacology & Therapeutics”, fann att ”tillskott av butyrat är säkert och väl tolererat och kan vara effektivt för att inducera klinisk förbättring/remission vid Crohns sjukdom”.
En annan studie från 2013 visade att butyrate kan minska smärta vid tarmrörelser och inflammation i tarmen, som båda är oerhört användbara för Crohns sjukdom och andra inflammatoriska tarmsjukdomar.
Kortkedjiga fettsyror som tributyrin spelar verkligen en avgörande roll i upprätthållandet av tarmbarriären, vilket kan hjälpa till att avvärja en läckande tarm och undvika IBD som Crohns sjukdom.

5. Bekämpar insulinresistens
En studie från 2009 publicerad av ”American Diabetes Foundation” tittade på butyrins effekt på regleringen av insulinkänslighet hos möss som äter en kost med hög fetthalt. Studien drog slutsatsen att ”kosttillskott av butyrat kan förebygga och behandla kostinducerad insulinresistens hos möss.” Forskare fann också att mössen som behandlades med butyrat inte hade någon ökning av kroppsfett och butyrattillskottet verkade faktiskt förhindra fetma.
Forskare är överens om att fler studier måste genomföras för att ytterligare utforska hur butyrat påverkar insulinnivåer hos människor, men det ser lovande ut än så länge, vilket kan ha djupgående effekter på behandling av diabetes.

6. Allmänna antiinflammatoriska effekter
Studier har visat butyrats breda antiinflammatoriska effekt. Man tror att butyrat inte bara kan hjälpa inflammatoriska tillstånd, utan det kan också ha en användbar förmåga att stödja immunsvaret.
Som vi har sagt tidigare är inflammation roten till de flesta sjukdomar, vilket är anledningen till att mer butyrat i kroppen sannolikt kan gynna många människor med olika hälsoproblem med inflammatorisk orsak.
Hur man använder Tributyrat Supreme
Ett ökat intag av högförädlade livsmedel med låg fiberhalt och hög sockerhalt har visat sig minska nivåerna av butyrat produktion i tjocktarmen. Att komplettera med tributyrat kan vara en bra idé om du inte kan få tillräckligt med butyrat från din kost eller om du har problem med inflammation, metaboltsyndrom eller något av besvären ovan.
Tri-butyrin Supreme är en effektiv form av butyrat och kräver endast 1 kapsel dagligen och tas bäst med mat.
Kost
Om du föredrar att få butyrat från mat, är följande bra val: smör, ghee, råmjölk och parmesanost. När man letar efter ett smör av hög kvalitet kan det vara svårt att hitta. Ekologiskt smör från gräsbetes kor är ditt näst bästa alternativ. En del rätt gjord kombucha (en jäst tedryck) kan också innehålla butyrat.
För att naturligt öka butyratproduktionen i din kropp kan du öka ditt intag av prebiotika. Man kan även välja att använda Whole Fiber Fusion (Vital Nutrients) som prebiotika för att öka egenproduktionen av butyrat i tjocktarmen.
Vetenskaplig forskning har funnit att nivåerna av fekalt (i avföring) butyrat kan variera mycket mellan individer, men att äta en kost med hög resistensstärkelse (som en undermogen banan) ökar vanligtvis butyratnivåerna och kan hjälpa till att upprätthålla kolorektal hälsa.

Forskningsreferenser:
Butyric acid from the diet: actions at the level of gene expression
J G Smith 1, W H Yokoyama, J B German; Crit Rev Food Sci Nutr. 1998 May;38(4):259-97. doi: 10.1080/10408699891274200.
G-protein-coupled receptor for short-chain fatty acids suppresses colon cancer
Yong Tang 1, Yakun Chen, Hongmei Jiang, Gregory T Robbins, Daotai Nie; Int J Cancer. 2011 Feb 15;128(4):847-56. doi: 10.1002/ijc.25638. Epub 2010 Oct 26.
A Gnotobiotic Mouse Model Demonstrates that Dietary Fiber Protects Against Colorectal Tumorigenesis in a Microbiota- and Butyrate–Dependent Manner
Dallas R. Donohoe,1,‡ Darcy Holley,1 Leonard B. Collins,2 Stephanie A. Montgomery,3 Alan C. Whitmore,1,4 Andrew Hillhouse,5 Kaitlin P. Curry,1 Sarah W. Renner,1 Alicia Greenwalt,1 Elizabeth P. Ryan,6 Virginia Godfrey,7 Mark T. Heise,1,4 Deborah S. Threadgill,8 Anna Han,9 James A. Swenberg,2 David W. Threadgill,5,8 and Scott J. Bultman1,*; Cancer Discov. 2014 Dec; 4(12): 1387–1397. Published online 2014 Sep 29. doi: 10.1158/2159-8290.CD-14-0501
Butyric acid in irritable bowel syndrome
Andrzej Załęski, 1 Aleksandra Banaszkiewicz, 1 and Jarosław Walkowiak2; Prz Gastroenterol. 2013; 8(6): 350–353.
Microencapsulated sodium butyrate reduces the frequency of abdominal pain in patients with irritable bowel syndrome
T Banasiewicz 1, Ł Krokowicz, Z Stojcev, B F Kaczmarek, E Kaczmarek, J Maik, R Marciniak, P Krokowicz, J Walkowiak, M Drews; Colorectal Dis. 2013 Feb;15(2):204-9.doi: 10.1111/j.1463-1318.2012.03152.x.
Oral butyrate for mildly to moderately active Crohn’s disease
A Di Sabatino 1, R Morera, R Ciccocioppo, P Cazzola, S Gotti, F P Tinozzi, S Tinozzi, G R Corazza; Aliment Pharmacol Ther. 2005 Nov 1;22(9):789-94. doi: 10.1111/j.1365-2036.2005.02639.x.
Butyrate Improves Insulin Sensitivity and Increases Energy Expenditure in Mice
Zhanguo Gao;Jun Yin;Jin Zhang;Robert E. Ward;Roy J. Martin;Michael Lefevre;William T. Cefalu;Jianping Ye; METABOLISM| APRIL 14 2009
Anti-inflammatory effects of sodium butyrate on human monocytes: potent inhibition of IL-12 and up-regulation of IL-10 production
M D Säemann 1, G A Böhmig, C H Osterreicher, H Burtscher, O Parolini, C Diakos, J Stöckl, W H Hörl, G J Zlabinger; FASEB J. 2000 Dec;14(15):2380-2. doi: 10.1096/fj.00-0359fje.