Resveratrol är en naturlig växtförening som finns i vindruvor, rött vin och vissa bär med antioxidanta fördelar. Den erbjuder antiinflammatoriska och hälsofrämjande fördelar som kan bidra till att förbättra din hälsa och livslängd.

Enligt en studie från 2018 publicerad i International Journal of Molecular Science har Resveratrol antiinflammatoriska effekter. Enligt en studie från 2018 publicerad i Molecular Neurobiology kan Resveratrol hjälpa till att förbättra hjärnans mitokondriella (cellernas energifabriker) funktion . En studie från 2017 publicerad i Oncotarget har funnit att Resveratrol kan ha anti-aging effekter. För att förbättra din livslängd kan du dra nytta av Resveratrolrika livsmedel, inklusive bär och vindruvor. Jag rekommenderar även att ta tillskott med högkvalitativt Resveratrol i kombination med lite olivolja för ett ökat upptag.

Fördelar med Resveratrol:
• Minskar oxidativ stress
• Förbättrar cirkulation och hjärt-kärlhälsa
• Förbättrar mitokondriernas funktion och cellerna hälsa
• Förbättrar hudens hälsa
• Är ett ”anti-aging”-ämne som påverkar mekanismer vilket minskar cellåldrandet

Resveratrol och genuttryck:
Resveratrol har visat sig ha en otrolig inverkan på genuttryck som har djupgående ”anti-aging”-effekter. Detta efterliknar de positiva fördelarna med kaloribegränsning och förlänger såväl livslängd- som hälsolängd.
En studie från Harvard 2003 visade att Resveratrol ökade livslängden hos olika celltyper. Detta gjorde Resveratrol till den första föreningen som har ”anti-aging”-fördelar i vitt skilda arter.

Resveratrol och mitokondriell hälsa:
Resveratrol har visat sig aktivera en grupp mitokondriella proteiner i familjen sirtuin och i synnerhet (SIRT1). Flera studier har visat att denna sirtuinaktivering resulterar i en ökad mängd mitokondrier i kroppen. Detta spelar en stor roll för energiproduktion, fett- och sockeromsättning och blodsockerstabilitet. Med förbättrat blodsocker kan kroppen bättre reglera insulin och andra hormoner vilket minskar riskerna för inflammation och förbättrar fettförbränningen.

Cellens mitokondrier styr cellens metaboliska funktion och i slutändan kroppen. Resveratrols förmåga att minska inflammatorisk stress på mitokondrierna och uppreglera mitokondriernas antal har en enorm inverkan på hela kroppens hälsa. Friska återställda mitokondrier är betydligt effektivare.

Resveratrol och kväveoxidcykeln:
Resveratrol har en stark förmåga att optimera funktionen i kväveoxidcykeln. Kväveoxid är en kemisk signalmolekyl som är involverad i nervsystemet, immunsystemet och kärlsystemen. Det finns tre huvudformer av kväveoxid som inkluderar endotel kväveoxid (eNOS, som finns i blodkärl), inducerbar kväveoxid (iNOS) och neuronal kväveoxid (nNOS som finns i nervceller).

En frisk hjärna och kardiovaskulär funktion beror på en större eNOS- och nNOS-aktivitet och undertryckt iNOS-aktivitet. Detta mönster möjliggör ett hälsosamt blodflöde i hjärnan och kranskärlen samt blodkärlen i hela kroppen.

Kronisk inflammatorisk stress sänker eNOS- och nNOS-aktiviteten och ökar iNOS-aktiviteten. Detta mönster är en viktig riskfaktor för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa tillstånd.
Resveratrol har visat sig kraftigt förbättra denna kväveoxidcykel och därmed blodflödesdynamiken till viktiga delar av kroppen som kranskärlen och hjärnan. Detta minskar kraftigt risken för hjärtsjukdomar och neurodegenerativa tillstånd som Alzheimers och Parkinsons.

Resveratrol och cancer:
Resveratrol har en djupgående effekt på att hämma inflammatoriska substansen Nuclear factor Kappa Beta (NF-KB). NF-KB initierar inflammatoriska processer som är inblandade i cancercellsbildning. Resveratrol gör också cancerceller mer sårbara för vår kropps naturliga immunförsvar. Forskare undersöker i dagsläget Resveratrol som en tilläggsterapi för att öka effektiviteten av traditionell kemoterapi för att förstöra cancerceller.

Cancerceller är kända för att ha dysfunktionell mitokondriell funktion. Detta bevisas i cancercellernas oförmåga att få energi från oxidativ fosforylering. Dessa celler är helt beroende av anaerob glykolys för energiproduktion. Att ha välfungerande mitokondrierna som driver cellens energiproduktion är nyckeln till att stoppa onormal vävnadstillväxt och cancer.
En del av processen för bröstcancerutveckling är en felreglering av ett enzym (HRG-beta 1). Denna väg aktiverar Matrix metalloproteinas (MMP) 9 enzym som leder till invasiv tumörtillväxt. Resveratrol har också visat sig nedreglera denna väg och bromsa tillväxten av bröstcancer.

Många andra studier har indikerat Resveratrols effektivitet när det gäller att stänga av tillväxten i bukspottkörteln, levern, tjocktarmen, prostatan, huden och många andra cancercelltyper. De flesta forskare relaterar detta till Resveratrols förmåga att påverka mitokondriell funktion genom de sirtuinproteiner som reglerar korrekt funktion.

Rätt dosering:
Kosttillskott bör vara i intervallet 100-200 mg för att uppnå samma fördelar som observerats i de flesta av dessa studier avseende ”anti-aging”-effekter och olika sjukdomstillstånd.
Kvalitet är av mycket stor vikt när det gäller Resveratrol. Jag blandar själv ut pulvret i ca 5ml kallpressad olivolja för att öka upptaget av Resveratrol på ett naturligt sätt.
Som en tankeställare behövs 41 glas rött vin för att få 20 mg av Resveratrol, vilket naturligtvis är skadligt. Så om ni tänker att vin är ett alternativ, måste jag tyvärr krossa den myten!

Resveratrol 500 mg # 60 st

Resveratrol Supreme 60 kapslar

Vital Medicin Dr Cecilia