Ett forskningsbaserat ”nootropic”.

”Nootropics” är ämnen som har en positiv effekt på hjärnans funktioner.

Phosphatidylserine Sharpe-PS är en kontrollerad produkt som på ett säkert sätt kan förbättra minnet och inlärningsförmågan, skydda hjärnan och hjälpa den att fungera optimalt. Phosphatidylserine Sharpe-PS är det mest undersökta preparaten som stödjer hjärnans funktioner och kan också främja andra funktioner som att minska de negativa effekterna vid stress, hjälpa till att upprätthålla ett positivt humör och förstärka uppmärksamhet, minne, inlärning och mental flexibilitet. Den ökar även uthålligheten vid fysisk träning.
Phosphatidylserine Sharpe-PS är en naturlig och viktig byggsten för hjärn- och nervcellsmembran. Den stödjer hjärnans metaboliska aktivitet och kognitiva (minne och inlärning) funktioner, såväl som cellsignalering och neurotransmitterproduktion (de ämnen som överför informationen i din hjärna).

Baserat på hittills genomförda studier är Phosphatidylserine värd att överväga som en del av en strategi för att upprätthålla hjärnans funktioner och stödja uppmärksamhet, minne, mental energi och hälsosamt hjärnåldrande, med en stark säkerhetsprofil och potentiella positiva effekter på humör och uthållighet vid träning.

Phosphatidylserine Sharpe-PS kan även förbättra huden och minska rynkor relaterade till solskador i en dos av 300-450mg/dag (2-3 kapslar dagligen).

För äldre vuxna med minnesbesvär är ett av de mest rekommenderade näringstillskotten just Phosphatidylserine Sharpe-PS.
Studier på vuxna med åldersassocierad minnesnedsättning visar att Phosphatidylserine främjar normala kognitiva och mentala funktioner, såsom minne, lärande och mental flexibilitet. Dessa effekter bibehålls även efter att man slutat använda Phosphatidylserine.

Phosphatidylserine Sharp-PS Green®

Vital Nutrients Phosphatidylserine Sharp-PS Green®, är en innovativ produkt utan soja och GMO (genmodifieradprodukt). Det är den enda produkt som är testad av oberoende laboratorier och från en FDA godkänd anläggning (amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket- och Livsmedelsverket).

Andra produkter på marknaden är oftast sojabaserade och kan då innehålla ofördelaktiga ämnen.

Tänk på att endast använda tillskott som är välkontrollerade och där man tillåter externa laboratorier och myndigheter att testa produkterna.

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se