Femton vetenskapligt bevisade positiva effekter av Omega-3 – ett av de viktigaste tillskotten du kan ta!

Omega-3-fettsyror är oerhört viktiga.
De har många kraftfulla hälsofördelar för din kropp och hjärna.
Faktum är att få näringsämnen har studerats så noggrant som omega-3-fettsyror.
Bra för hjärnan, mot depression och ADHD.
Bra mot inflammation och autoimmuna sjukdomar.
Bra för gravida och det väntande barnet.

 

 1. Omega-3 vid depression och ångest

Depression är en av de vanligaste sjukdomarna vid mental ohälsa i världen.

Symtom som sorg, känsla av hopplöshet och allmän olust av intresse för livet, är vanliga vid depression.

Ångest är också ett allt vanligare problem bland barn, unga och vuxna. Ångest kännetecknas av konstant oro och nervositet.

Forskningsstudier har visat att personer som tar omega-3 regelbundet är mindre benägna att bli deprimerade.

Dessutom, när personer med depression eller ångest börjar ta omega-3-tillskott, förbättras deras symtom.

Det finns tre typer av omega-3-fettsyror: ALA, EPA och DHA. Av de tre verkar EPA vara bäst för att motverka depression.

En studie fann även EPA lika effektivt mot depression som ett vanligt antidepressivt läkemedel.

 

 1. Omega-3 kan förbättra ögonhälsan

DHA, en typ av omega-3, är en viktig strukturell komponent i ögats näthinna.

När du inte får tillräckligt med DHA kan synproblem uppstå.

Intressant är, att tillräckligt med omega-3 är kopplat till en minskad risk för maculadegeneration (en ögonsjukdom), en av världens främsta orsaker till bestående ögonskada och blindhet (14, 15).

 

 1. Omega-3 har positiva effekter för hjärnans utveckling hos barnet under graviditet och tidigt liv

Omega-3 är avgörande för hjärntillväxt och utveckling hos spädbarn.

DHA svarar för 40% av de fleromättade fettsyrorna i din hjärna och 60% i näthinnan i ditt öga .

Därför är det ingen överraskning att spädbarn som får omega-3 har bättre syn än spädbarn som är utan den.

Att få tillräckligt med omega-3 under graviditeten är förknippat med många fördelar för ditt barn:

 • Påverkar intelligens positivt
 • Bättre kommunikation och sociala färdigheter
 • Färre beteendeproblem
 • Minskad risk för utvecklingsförsening
 • Minskad risk för ADHD, autism

 

 1. Omega-3 kan förbättra riskfaktorer för hjärtsjukdom

Hjärtattacker och stroke är världens största dödsorsaker.

För årtionden sedan observerade forskare att fiskätande samhällen hade mycket låga frekvenser av dessa sjukdomar. Detta kopplades senare till omega-3-konsumtion.

Sedan dess har omega-3-fettsyror visat sig ha många fördelar för hjärthälsan.

Dessa fördelar är kopplade till:

 • Triglycerider: Omega-3 kan orsaka en kraftig minskning av triglycerider, vanligtvis i intervallet 15-30%.
 • Blodtryck: Omega-3 kan sänka blodtrycksnivån hos personer med högt blodtryck.
 • ”Bra” HDL-kolesterol: Omega-3 kan höja ”bra” HDL-kolesterolnivåer.
 • Blodproppar: Omega-3 kan hålla blodplättarna ihop. Detta hjälper till att förhindra bildandet av skadliga blodproppar.
 • Plack: Genom att hålla dina blodkärl fria från skador, hjälper omega-3 till att förhindra plackbildning (åderförfettning) och åderförkalkning.
 • Inflammation: Omega-3 minskar produktionen av vissa ämnen som frigörs vid inflammation.

 

 1. Omega-3 kan minska symtom vid ADHD hos barn

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är en beteendestörning som kännetecknas av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och dålig impulskontroll.

Flera studier noterar att barn med ADHD har lägre nivåer av omega-3-fettsyror i blodet än sina friska kamrater.

Dessutom observerar många studier att omega-3-tillskott kan minska symtomen för ADHD.

Omega-3 hjälper till att förbättra uppmärksamhet. De minskar också hyperaktivitet, impulsivitet, rastlöshet och aggression.

Nyligen observerade forskare att fiskoljetillskott var en av de mest lovande behandlingarna för ADHD.

 

 1. Omega-3 kan minska symtomen vid metabolt syndrom

Metabolt syndrom är ett samlingstillstånd.

Det inkluderar central fetma – även känd som bukfetma – samt högt blodtryck, insulinresistens, höga triglycerider och låga ”bra” HDL-kolesterolnivåer.

Det är ett stort folkhälsoproblem eftersom det ökar risken för många andra sjukdomar, som hjärtsjukdomar och diabetes.

Omega-3-fettsyror kan förbättra riskfaktorer för insulinresistens, inflammation och hjärtsjukdomar hos personer med metabolt syndrom (52, 53).

 

 1. Omega-3 kan bekämpa inflammation

Inflammation är ett naturligt svar på infektioner och skador i kroppen. Därför är det viktigt för din hälsa.

Emellertid kvarstår inflammation ibland länge, även utan infektion eller skada. Detta kallas kronisk – eller långvarig inflammation.

Långvarig inflammation kan bidra till nästan alla kroniska västerländska sjukdomar, innefattande hjärtsjukdomar och cancer.

Speciellt omega-3-fettsyror kan minska produktionen av molekyler och ämnen kopplade till inflammation, såsom inflammatoriska eikosanoider och cytokiner.

Studier har konsekvent observerat ett samband mellan högre omega-3-intag och minskad inflammation.

 

 1. Omega-3 kan minska symtom vid autoimmuna sjukdomar

Vid autoimmuna sjukdomar missbedömer ditt immunsystem friska celler för främmande celler och börjar attackera dem.

Typ 1-diabetes är ett utmärkt exempel, där ditt immunsystem attackerar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln.

Studier visar att det är viktigt med omega-3 under de första levnadsåren och att detta är kopplat till en minskad risk för många autoimmuna sjukdomar, som typ 1-diabetes, autoimmun diabetes och multipel skleros.

Omega-3 kan även minska symtom vid sjukdomar som lupus (reumatisk sjukdom), reumatoid artrit, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och psoriasis.

 

 1. Omega-3 kan hjälpa till att bibehålla mental hälsa vid åldrande.

Flera studier kopplar högre omega-3-intag till en minskad åldersrelaterad mental nedgång och en minskad risk för Alzheimers sjukdom.

 

 1. Omega-3 kan minska astma hos barn

Astma är en kronisk lungsjukdom med symtom som hosta, andfåddhet och väsande andning.

Svåra astmaattacker kan vara mycket farliga. De orsakas av inflammation och svullnad i luftvägar och lungor.

Flera studier binder omega-3-konsumtion med en lägre risk för astma hos barn och unga vuxna.

 

 1. Omega-3 kan minska fett i levern

Den ökande fetmaepidemin är en av de vanligaste orsakerna till kronisk leversjukdom i västvärlden.

Att använda omega-3-fettsyror minskar effektivt leverfett och inflammation hos personer med fettlever.

En fettleversjukdom som inte är kopplad till alkohol- NAFLD- förbättras vid intag av omega-3.

 

 1. Omega-3 kan förbättra ben- och ledhälsa

Osteoporos och artrit är två vanliga sjukdomar, som påverkar ditt skelett.

Studier tyder på att omega-3 kan förbättra benstyrkan genom att öka mängden kalcium i dina ben, vilket ger en minskad risk för benskörhet.

Omega-3 kan lindra besvären vid artrit. Patienter som tar omega-3-tillskott har rapporterat en minskad ledvärk och en ökad greppstyrka.

 

 1. Omega-3 kan lindra menstruationsvärk

Menstruationsvärk uppträder i underlivet och bäckenet och strålar ofta till nedre delen av ryggen och låren. Det kan avsevärt påverka din livskvalitet.

Studier visar att kvinnor som konsumerar mest omega-3 har en mildare mensvärk.

En studie visade att ett omega-3-tillskott var mer effektivt än ibuprofen vid behandling av svår smärta under menstruationen.

 

 1. Omega-3 fettsyror kan förbättra sömnen

God sömn är en av grunden till optimal hälsa.

Studier knyter sömnbrist till många sjukdomar, som fetma, diabetes och depression.

Låga nivåer av omega-3-fettsyror är knutna till sömnproblem hos barn och obstruktiv (trångt ofta om luftvägar vilket ger trånga luftvägar) sömnapné hos vuxna.

Låga nivåer av DHA är också kopplade till lägre nivåer av hormonet melatonin, ett hormon som hjälper dig att somna.

Studier på både barn och vuxna visar att tillskott med omega-3 ökar sömnens längd och kvalitet.

 

 1. Omega-3-fetter är bra för din hud

DHA är en strukturell komponent i din hud. Det är ansvarigt för hälsan hos cellmembran, som utgör en stor del av din hud.

Ett friskt cellmembran resulterar i mjuk, fuktig, smidig och rynkfri hud.

EPA gynnar också din hud på flera sätt:

 • Hanterar oljeproduktion och återfuktning av din hud.
 • Förhindrar hyperkeratinisering (överproduktion av keratin i huden) av hårsäckar, som ofta ses på överarmarna.
 • Minskar för tidigt åldrande av din hud.
 • Minskar risken för akne.
 • Omega-3 kan också skydda din hud från solskador. EPA hjälper till att blockera frisättningen av ämnen som äter bort kollagenet i huden efter exponering för solen.

Med denna information som underlag är det lätt att förstå och se alla fördelarna med att se till att ha en kost rik på omega-3 och även att ta detta som ett tillskott.

Tänk på att kvalitén på dessa produkter är mycket viktig. De bästa produkterna är läkemedelsklassade, det innebär att de är kontrollerade. De innehåller och garanterar de ämnen, som utlovas och är fria från gifter.

Fish Oil 1400

Fish Oil 700

Tänk på att kvalitén på dessa produkter är mycket viktig. De bästa produkterna är läkemedelsklassade, det innebär att de är kontrollerade. De innehåller och garanterar de ämnen, som utlovas och är fria från gifter. Vital Nutrients Omega-3 produkter är av denna höga kvalité.

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se

 

Referenser Omega-3:

 1. Giuseppe Grosso, 1 ,* Fabio Galvano, 1 Stefano Marventano, 2 Michele Malaguarnera, 1 Claudio Bucolo, 1 Filippo Drago, 1 and Filippo Caraci3 ,  Omega-3 Fatty Acids and Depression: Scientific Evidence and Biological Mechanisms Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 313570.
 2. Pao-Yen Lin 1Kuan-Pin Su; A meta-analytic review of double-blind, placebo-controlled trials of antidepressant efficacy of omega-3 fatty acids; 4 J Clin Psychiatry. 2007 Jul;68(7):1056-61. doi: 10.4088/jcp.v68n0712.
 3. Eicosapentaenoic acid versus docosahexaenoic acid in mild-to-moderate depression: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial; Eur Neuropsychopharmacol; . 2013 Jul;23(7):636-44. doi: 10.1016/j.euroneuro.2012.08.003. Epub 2012 Aug 19
 4. John Paul SanGiovanni1Emily Y Chew The role of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in health and disease of the retina; Prog Retin Eye Res. 2005 Jan;24(1):87-138. doi: 10.1016/j.preteyeres.2004.06.002.
 5. Ingrid B Helland1Lars SmithKristin SaaremOla D SaugstadChristian A Drevon; Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children’s IQ at 4 years of age Pediatrics ;2003 Jan;111(1):e39-44. doi: 10.1542/peds.111.1.e39.
 6. Alan D Strickland1 Prevention of cerebral palsy, autism spectrum disorder, and attention deficit-hyperactivity disorder; Med Hypotheses; . 2014 May;82(5):522-8. doi:10.1016/j.mehy.2014.02.003. Epub 2014 Feb 12.
 7. Alexander Leaf1 Historical overview of n-3 fatty acids and coronary heart disease; Am J Clin Nutr; 2008 Jun;87(6):1978S-80S. doi: 10.1093/ajcn/87.6.1978S.
 8. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infarction: time-course analysis of the results of the Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI)-Prevenzione; Circulation . 2002 Apr 23;105(16):1897-903.
  doi: 10.1161/01.cir.0000014682.14181.f2
 9. Maren Johanne Heilskov Rytter1Louise Beltoft Borup AndersenTine HoumannNiels BilenbergAllan HvolbyChristian MølgaardKim F MichaelsenLotte Lauritzen; Diet in the treatment of ADHD in children – a systematic review of the literature; Nord J Psychiatry 2015 Jan;69(1):1-18. doi: 10.3109/08039488.2014.921933. Epub 2014 Jun 16.
 10. Kelei Li1Tao Huang 1Jusheng Zheng 1Kejian Wu 1Duo Li 1 Effect of marine-derived n-3 polyunsaturated fatty acids on C-reactive protein, interleukin 6 and tumor necrosis factor α: a meta-analysis; PLoS One 2014 Feb 5;9(2):e88103. doi: 10.1371/journal.pone.0088103. eCollection 2014.
 11. J E Löfvenborg,1 T Andersson,1,2 P-O Carlsson,3 M Dorkhan,4 L Groop,4 M Martinell,5 T Tuomi,6 A Wolk,1 and S Carlsson1,*; Fatty fish consumption and risk of latent autoimmune diabetes in adults; Nutr Diabetes. 2014 Oct; 4(10): e139. PMCID: PMC4216999 PMID: 25329601 Published online 2014 Oct 20. doi: 1038/nutd.2014.36