EGCG och Branched-chain aminos: Naturens anti-aging elixir

Upptäck ny forskning om hur vi kan bromsa åldrandet!

Har du någonsin undrat över hur vissa människor verkar trotsa åldrandet? Föreställ dig din kropp som en magnifik, invecklad klocka, där varje tickande sekund markerar tidens gång. Tänk om det fanns ett sätt att bromsa klockan?
Telomerer är skyddslocken på ändarna av våra kromosomer, vilka innehåller allt genetiskt material. De förhindrar att kromosomerna fransar sig eller klibbar ihop. När vi åldras blir dessa telomerer naturligt kortare, vilket är kopplat till åldrandeprocessen och åldersrelaterade sjukdomar. Tänk på telomerer som kroppens biologiska klocka, som avgör hur vi åldras över tid. Ju kortare telomerer desto kortare blir vårt liv.

Telomererna är nycklarna till ett långt och hälsosamt liv.
Ny forskning har avslöjat en kraftfull samverkan mellan tillgängligheten av speciella aminosyror, kallade branched-chain aminos och EGCG på våra telomerer.
Branched-chain aminos är specifikt grenade aminosyror, som finns som kosttillskott och EGCG är även detta ett kosttillskott där man koncentrerat det aktiva ämnet från grönt te.
Forskare ville veta om EGCG kunde hjälpa till att bromsa processen, som kortar telomererna. Det visade sig att vissa vävnader i kroppen, som fett och tarmar, är mer påverkade av åldrandet. Detta sker på grund av skador i vårt DNA och förändringar i hur celler fungerar. Med åldern uppstår även problem med hur vår kropp hanterar näringsämnen och immunförsvaret. Studien visade att EGCG minskade DNA-skador, hjälpte cellerna att fungera bättre och förbättrade immunförsvaret. EGCG förbättrade också balansen mellan bra och dåliga bakterier i tarmen. Dessa forskningsresultat tyder på att EGCG kan vara ett användbart sätt att bromsa åldrandeprocessen i vår kropp.

I vanliga celler kan EGCG förhindra att telomerer blir kortare genom att ändra på hur telomerer fungerar. Till exempel kan det öka telomerasaktiviteten – det ämne som förlänger telomerer.
Det gjordes en intressant studie med överviktiga kvinnor, som fick tillskott av EGCG och där det efter två månader kunde fastslås att de hade längre telomerer.
I en annan studie undersökte forskare effekten av så kallade branched-chain amino acids
på telomerer och hur det är kopplat till att åldras.

Studien omfattade mer än 1 500 personer, från 20 till 110 år gamla, som alla bodde på en plats där människor tenderar att leva riktigt länge. Nivåerna av branched-chain amino acids mättes och längden på telomererna hos dessa personer.

Gissa vad de hittade? Hos personer som var medelålders innebar högre nivåer av branched-chain amino acids, som finns som tillskott, längre telomerer. De fungerade som livvakter för DNA, vårt genetiska material. Hos de äldsta personerna var branched-chain amino acids också en variabel, som skyddade mot hur skör den äldre personen var.
Så enkelt uttryckt tyder den här studien på att branched-chain amino acids kan skydda vårt DNA, särskilt när vi är äldre. De samarbetar med telomerer, de där små skyddslocken på vårt DNA, som finns för att hålla oss friska och starka, när vi åldras.
EGCG och branched-chain aminos är som att ha en dynamisk duo i vår kropp, som hjälper oss att hålla oss i form och förbli aktiva, även när åren går!

Vital Medicin

Vitala kosttillskott