(MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom där myelinskidan runt nerverna blir inflammerad och därmed skadad. Människor som i dag drabbats av MS har upptäckt att kost och stöd med hjälp av olika näringsämnen kan påverka sjukdomen i en positiv riktning. I den här bloggen diskuteras naturliga strategier som kan ha stor effekt på sjukdomen både kortsiktigt och långsiktigt.
MS är ett tillstånd där kroppens eget immunsystem angriper en struktur som kallas myelin. Myelin fungerar genom att skydda och isolera nervvävnaden. När myelinet angrips felaktigt av immunförsvaret resulterar detta i ärrvävnad och på grund av detta en förändring i nervvävnadens funktion. Detta kan ge upphov till en mängd olika symtom från hela kroppen. MS betyder faktiskt flera ärr/plack/skador. Ett av de stora områdena som påverkas är den vita substansen i hjärnan och ryggmärgen som mestadels är myelin.
Multipel skleros drabbar cirka 2,5 miljoner över hela världen, de flesta av dem är unga vuxna. Den uttrycker sig i fyra kliniska former:

• skovvis fortlöpande MS (RRMS)
• sekundär progressiv MS (SPMS)
• primär progressiv MS (PPMS)
• progressiv skovvis MS (PRMS)

Ungefär 87 % av patienterna har RRMS, kännetecknat av akuta attacker (återfall) följt av partiell eller fullständig återhämtning (remission). Patienter kan visa sig med en heterogen grupp av symtom inklusive förändringar av synen (ensidig synförlust, dubbelseende), svaghet, problem med balans och koordination, känsel- förlust eller förändrad känsel, eller förändringar i tarm- och blåsfunktion.
Andra vanliga symtom som man ofta bortser ifrån är kognitiva förändringar, trötthet och humörstörningar. Sjukdomsprogression kan så småningom leda till en allvarlig funktionsnedsättning. Den förväntade livslängden är 5 – 10 år mindre än för normalbefolkningen.

Kronisk neurologisk inflammation

MS-sjukdomen kännetecknas av en kronisk inflammation i nervsystemet. Det är en autoimmun sjukdom där T-lymfocyterna angriper det skyddande höljet (myelinet) runt de vita områdena i hjärnan inklusive hjärnstammen, synnerven, de basala ganglierna och ryggmärgen.
Den vita substansen fungerar genom att föra signaler mellan de grå substansområdena, där mest nervcellskropparna finns och bearbetningen av information sker, till resten av kroppen. När myelinet går förlorat kan neuronen inte längre effektivt leda elektriska signaler och kroppens styrning påverkas. Det är detta som ger upphov till de olika symtomen som beskrevs.
De viktigaste cellerna som bildar myelinet kallas oligodendrocyter (OD).

Remyelinisering och aktivering av glia celler

Kroppen försöker återbilda myelin (remyelinisera) i de tidiga faserna av sjukdomen. Ibland kan detta lyckas och symtom och funktion återfås. Om OD-cellerna som skall bilda myelin är under konstant immunattack klarar kroppen inte alltid detta och man får bestående symtom. Denna process leder till ärrliknande plack som utvecklas runt de skadade neuronerna.
Dessutom kännetecknas MS av en nedbrytning av blod-hjärnbarriären (som skyddar hjärnan från toxiner, smittsamma mikroorganismer och vårt eget immunsystem) och T-lymfocyter som normalt inte kan passera blod-hjärnbarriären kan tränga in i hjärnans vävnaden. Dessa T-lymfocyter försämrar ännu mer inflammatoriska mekanismer och främjar svullnad och ytterligare vävnadsförstöring.

Hur kan man positivt påverka sjukdomen?

Kroniska inflammatoriska sjukdomar kännetecknas av ett överaktiverat immunsystem. Det finns flera nyckelfaktorer som måste åtgärdas för att reglera och bättre koordinera immunförsvaret. Nedan följer olika strategier som kan användas för att påverka sjukdomsförloppet.

1. Dålig blodsockerstabilitet: Obalanser i blodsocker orsakar immunstörningar och dålig koordination. Stabilt blodsocker är avgörande för ett hälsosamt immunförsvar.
2. Låga D-vitaminnivåer: Individer med låga D3-vitaminnivåer (under 40 ng/ml) löper betydande risk att utveckla kronisk inflammation och autoimmunitet. Ta reda på din nivå genom blodprov.
3. Tarmdysbios: Dålig mikrobiell balans av tarmfloran leder till läckande tarm och kronisk inflammation. Tarmen måste åtgärdas för att bli frisk. Välj att stödja med, ProbioMed, GI Powder och Flormyces, samt eventuellt ett matsmältningsstöd som Plant enzyme digestive.
4. Mitokondriell dysfunktion: Mitokondrierna är de energiproducerande organellerna i varje cell i kroppen. De är extremt viktiga i kroppens förmåga att hantera oxidativ stress. Dysfunktion i mitokondrierna leder till en ökad mängd fria radikaler och oxidativ stress som skapar immunförändringar. Många forskare tror att multipel skleros i första hand är en mitokondriell sjukdom.
5. Låga glutationnivåer: Glutation är den viktigaste antioxidanten i varje cell i kroppen. Låga nivåer av glutation leder till en kronisk inflammation och ofta till autoimmunitet.
6. Dåligt Omega 6:3-förhållande: Den genomsnittliga personen har betydligt mer omega 6-fetter än omega 3-fetter. Den ökade mängden omega 6 stimulerar frisättningen av pro-inflammatoriskt ämnen (prostaglandinmolekyler). Detta är en nyckelfaktor i utvecklingen av kronisk inflammation och autoimmunitet.
Använd ett kontrollerat Omega-3 tillskott som Fish Oil 700.
7. Miljögifter: Exponering för höga halter av smittsamma mikrober, miljökemikalier som mjukgörare i plaster, bekämpningsmedel och andra gifter, personliga hygienprodukter, tungmetaller och biotoxiner som mögel, virus och bakterier påverkar kroppens glutationnivåer, förändrar tarmens mikroflora och ökar en inflammatorisk aktivitet i kroppen.
8. Hög stress och dåliga andningsvanor: Hög mental och känslomässig stress ökar stresshormonproduktionen som ökar inflammatorisk aktivitet i kroppen. Korta och ytliga andetag kan orsaka stressfaktorer på kroppens cellfunktioner.
9. Sömnbrist: Dålig sömn försämrar immunförsvaret och ger en ökad risk för inflammation. Goda sömnvanor och en optimal melatoninutsöndring (vårt naturliga sömnämne) minskar risken för inflammation och främjar en förbättrad vävnadsläkning.
10. Metylering: Metylering är en nyckelprocess som skyddar DNA, slår på och av genetiska egenskaper och hjälper till att avgifta miljökemikalier. Många individer har vissa genetiska varianter i dessa metabola vägar som begränsar deras förmåga att på lämpligt sätt metylera. Metylering spelar en mycket viktig roll för
T-cellsfunktion (immunceller) och dålig metyleringsstatus är associerad med utvecklingen av autoimmunitet. De som varit hos mig vet hur mycket jag trycker på att denna process måste fungera.

Blodsocker och MS

Blodsockerbalansen är avgörande för en uthållig energiproduktion och immunkontroll i hela kroppen. När vårt blodsocker blir för högt (hyperglykemi) binder sockermolekylerna till proteiner i kroppen och skapar avancerade glykolytiska enzymer (AGE).
AGE förstör cellmembranets funktion och skadar insulinreceptoraktiviteten och skapar en ond cirkel av förhöjt blodsocker och inflammatorisk stress. AGE orsakar massiv förstörelse i hela kroppen och har en särskild bindning till nervvävnad.
När blodsockret sjunker för lågt (hypoglykemi) släpper blodhjärnbarriären genom mer ämnen. Det gör den för att få in mer socker som energi till hjärnan. En stor del av denna utveckling beror på en minskning av Interleukin-25, som normal hjälper till att stänga blodhjärnbarriären. Detta öppnar dörren för giftigt skräp och inflammatoriska molekyler (som TNF-alfa) att komma in i hjärnvävnaden och orsaka stora problem. Detta är ett allvarligt problem vid MS.

Mitokondrier och MS

Varje cell i kroppen har mitokondrier som producerar energi till cellen. Mitokondrierna är cellens batterifabrik och de är oerhört viktiga. Höga nivåer av oxidativ stress sliter på mitokondrierna och orsakar försämrad funktion.
Mitokondrier är en av de huvudsakliga källorna för reaktiva syrearter (ROS) och reaktiva kvävearter (RNS) och spelar en avgörande roll i många neurologiska sjukdomar. Mitokondriell dysfunktion som leder till en ökad produktion av ROS och RNS spelar en betydande roll för utvecklingen av MS, särskilt vid förlust av myelin/oligodendrocytkomplex (cellerna som ansvarar för produktion och funktion av myelin).
Att stödja mitokondrierna med kliniskt effektiva doser av mitokondriella näringsämnen som CoQ10, Magnesium glycinat/malat, L-Carnitine, Liposomalt Glutathione, N-acetylcystein och Lipoic Acid har visat sig vara extremt effektivt för att förbättra mitokondriell hälsa och MS.

Glutation och Nrf2

Vid MS är cellerna under så mycket stress att det huvudsakliga skyddet, glutation (GSH) minskar och oxidativ stress skadar mitokondrierna och DNA, vilket leder till celldöd. Dålig blodsockerkontroll och hög exponering för miljögifter är kända för att tömma glutationmängden i kroppen och försämra mitokondriernas funktion.
En nyckelväg som upprätthåller cellulära glutationnivåer och cellens förmåga att anpassa sig till stress kallas Keap1-Nrf2. När denna väg bryts ner orsakar den ökade nivåer av oxidativ stress i cellen som leder till glutationbrist och försämrad funktion av mitokondrierna.

Antiinflammatorisk kost & livsstil

Antiinflammatoriska livsmedel hjälper till att modulera immunförsvaret och minska inflammatorisk aktivitet i kroppen. Bra antiinflammatoriska livsmedel inkluderar hälsosamma fetter som kokosnötsprodukter, avokado, olivolja ghee och gräsbetes – smör. Det är också klokt att äta bär och fytonäringsrika grönsaker. Hälsosamma köttkällor som gräsbetes – nötkött, vilt, vild lax, ekologisk fågel och ekologiska ägg är bra om tarmen tål dem.
Det är tillrådligt för alla med kronisk inflammation att inkludera ekologiska grönsaksjuicer, fermenterad mat och örtte i sin kost. Hemlagad surkål, äppelcidervinäger, kokosvattenkefir och kimchi är fantastiska. Börja med små doser av alla dessa och lägg till mer om du tål dem väl.
Ekologisk lever, hjärta, etc. är rika på mitokondriella stödnäringsämnen. Kraftfulla örter som gurkmeja, ingefära, vitlök, lök, rosmarin, timjan, kanel och oregano bland annat bör användas så mycket som möjligt för att förbättra immunkoordinationen.
Att konsumera lök, vitlök, korsblommiga grönsaker dagligen och få högkvalitativ tång i form av kelp kan vara oerhört hjälpsamt. Att använda renade fiskoljor för att öka omega 3-nivåerna är också mycket viktigt.
Att följa en antiinflammatorisk kost (AIP) och även använda sig av intermittent fasta kan få betydande positiva resultat vid MS.
Vid sjukdomar som drabbar hjärnan kan en ketogen kost vara mycket bra för att minska inflammation och skydda blodhjärnbarriären.
Ketogen kost är en mycket striktare variant av LCHF kost. Den största skillnaden är att man vid en ketogen kost inte bara begränsar kolhydratintaget, utan även mängden protein. Man utesluter även mjölkprodukter frånsett smör.
Varför man ser effekter av denna kost vid neurologiska sjukdomar är att man utnyttjar ketonkroppar som huvudkälla för energiproduktion. Ketonkroppar ger mer energi och betydligt mindre bildning av skadliga ämnen när den används än glukos (socker). Man får även stabilare blodsockervärden över tid vilket påverkar bildning av de skadliga ämnena vi pratade om tidigare (AGE).
Energifördelningen vid ketogen kost brukar se ut enligt följande:
0-5 % kolhydrater
Grönsaker som växer ovan jord, främst gröna bladväxter, avokado, broccoli och blomkål. Undvik bär, frukt, rotfrukter och nötter.
15 % protein
Ägg, fisk, skaldjur, fågel, vilt, nöt- och griskött.
80 % fett
Välj främst smör, ghee, kokosolja, MCT olja, avokado, äggula och olivolja. Undvik eller ät sparsamt av mejeriprodukter (förutom smör).
Denna kost kan vara svår att följa och det kan vara bra att stöd av en kostrådgivare som är utbildad inom detta område.

Slutgiltiga tankar

Multipel skleros är en allvarlig sjukdom som påverkar miljontals människor runt om i världen. Symtomen på MS inkluderar trötthet, smärta, muskelspasmer, synproblem och humörförändringar. För att skydda dig mot kroniska inflammatoriska och autoimmuna tillstånd läs igenom informationen ovan och försök genomföra så många som möjligt av ovanstående rekommendationer. De viktigaste är magtarmfunktion, stress, sömn och kost. Du kanske märker förbättringar inte bara i din kognition, mental skärpa, humör och energi utan också i din allmänna hälsa.