Vill du påverka åldrande och hälsolängd? Då skall du kombinera de näringsämnen som i vetenskapliga forskningsstudier visat sig påverka just de processer som gör att vi åldras fortare och riskerar att drabbas av sjukdom tidigare. Bevisen är väldigt tydliga när man utvärderar resultaten av dessa studier.

En ökande mängd vetenskapliga studier visar att det fungerar mycket bättre att kombinera olika livslängdsämnen än att bara ta dessa var för sig. Starka samverkande effekter kan uppnås genom att kombinera olika ingredienser.

Det är spännande att kunna introducera en ny produkt hos oss, nämligen CellGuard-NR™ som i kombination med Liposomal NMN har visat sig ha positiva effekter på flera olika processer och på så sätt motverkar och till och med kan bidra till att föryngra celler, samt deras funktioner.
CellGuard-NR™ är en unik sammansatt produkt av ämnen som alla minskar de negativa effekterna vid åldrande.
CellGuard-NR™ innehåller kliniskt relevanta mängder av Niagen®, en form av nikotinamidribosidklorid (NR), resveratrol som Veri‑te™ och pterostilbene.

NR (nikotinamid ribosid) och NMN (nikotinamid mononukleotid) är båda tillskott som omnämns i flera forskningsstudier som de mest lovande kosttillskotten för att bromsa åldrandet.
NR och NMN behövs för att bilda NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid). Detta innebär att NR och NMN omvandlas till NAD+.
NAD+ är en mycket viktig molekyl som har en myriad av effekter i våra celler, inklusive att möjliggöra en korrekt funktion av sirtuiner, enzymer som skyddar vårt DNA och reglerar genfunktionen (epigenomet), och hjälper PARP (ett enzym) att göra sitt jobb, vilket är att reparera ett skadat DNA.

Ju äldre vi blir, desto mer sjunker nivåerna av NAD+ i våra celler.

Låga nivåer av NAD+ är associerade med:

• En nedgång i ämnesomsättning, vilket leder till viktökning och en ökad risk för typ 2-diabetes, metabolt syndrom, fettlever och andra metabola störningar
• Trötthet
• Minskad hälsa i blodkärlen
• Åldersrelaterad muskelförlust
• Åldersrelaterad kognitiv försämring
• Åldersrelaterad syn och hörselnedsättning
• Kortare livslängd

Att ta NR och NMN ökar NAD+ -nivåerna. Högre nivåer av NAD+ skyddar vårt epigenom och DNA. Det är därför du skall kombinera dessa 2 produkter CellGuard-NR™ och Liposomal NMN.
Att öka nivåerna av NAD+ leder till många hälsofördelar för hjärnan, hjärt-kärlsystemet och musklerna.
Åldrande celler och neuroinflammation har associerats med många åldersrelaterade sjukdomar, som till exempel Alzheimers sjukdom (AD). Neuroinflammation har kopplats till minskningar av nivåerna av NAD+ under den naturliga åldrandeprocessen.

En randomiserad, kontrollerad, klinisk studie undersökte effekten av NR-tillskott på skelettmuskel NAD+ hos äldre män. Tolv män med en medianålder på 75 år randomiserades till placebo eller behandlingsarm bestående av dagligt tillskott av 1 000 mg NR under 21 dagar. NR visade sig öka skelettmuskel NAD+ och minska pro-inflammatoriska cytokiner, inklusive IL‑6, IL‑5, IL‑2 och TNF‑α.

Pterostilbene

– Pterostilbene är ett ämne som kan påverka livslängd och hälsolängd.
– Pterostilbene är ett ämne som visat sig skydda mot oxidativ stress, bidrar till ett hälsosamt inflammatoriskt svar och hälsosam funktion hos celler. Det har visat sig aktivera SIRT1-aktivitet. Det har också visats sig öka superoxiddismutas och glutationaktivering.
– Pterostilbene har också visat sig spela en skyddande roll och minska skador vid höga blodsockernivåer.

Effekter av Pterostilbene:

• Minskar inflammation.
• Förbättrar DNA-reparation.
• Aktiverar sirtuiner, som är enzymer som reparerar DNA, förbättrar ämnesomsättningen och kan förbättra hälsan och förlänga livslängden.
• Förbättrar hjärnans funktion och kan skydda hjärnan.
• Minskar att skadliga proteinämnen samlas i celler, vilket är viktigt för att motverka åldrande.
• Aktiverar AMPK, ett viktigt enzym som kan skydda cellerna mot åldrande.
• Ökar produktionen av kraftfulla antioxidantenzymer, vilket skyddar cellerna mot oxidativ skada.

Resveratrol som Veri-Te™

CellGuard-NR™ har Veri‑Te™, som innehåller >98 % trans-resveratrol, som är en polyfenolisk molekyl som finns i druvskal och bär (som blåbär och hallon). Den är känd för sin roll för att stödja ett hälsosamt svar på oxidativ stress och inflammation, och för dess stöd för hjärtkärlsystemet och metabola funktioner i människokroppen.
Resveratrol har visat sig aktivera SIRT1, för att hjälpa kroppens svar på oxidativ stress, för att öka nybildning av nervceller i hjärnan, och för att hämma amyloid-beta, vilken är ansamlad vid Alzheimers .
En ”crossover” studie där postmenopausala kvinnor dagligen tog tillskott med 200 mg trans-resveratrol fann man en betydande 33%-ig förbättring av den totala kognitiva prestationsförmågan i behandlingsgruppen jämfört med gruppen som fick placebo. Studien rapporterade också förbättringar i hjärnans blodförsörjning och förbättrat verbalt minne hos kvinnor över 65 år.

En randomiserad, årslång klinisk studie involverade individer med mild till måttlig Alzheimers. Studien började med 500 mg dagligen med tillskott av trans-resveratrol; Doseringen ökade med 500 mg steg var 13:e vecka upp till 1 000 mg två gånger dagligen.

Resveratrol observerades passera blod-hjärnbarriären. Vid vecka 52, kunde man se förbättringar vid livskvalitetsparametrar hos personerna med trans-resveratrol jämfört med placebogruppen.
En annan randomiserad, placebokontrollerad studie utvärderade effekten av resveratrol som tillskott på benhälsan hos postmenopausala kvinnor utan osteoporos. Efter 12 månaders dagligt tillskott med 200 mg resveratrol, förbättrades bentäthet, T-poäng och risk för höftfraktur jämfört med placebo. Resveratrol kan också stödja hudens hälsa och åldersrelaterade hudförändringar. Det har visat sig i forskningsstudier förbättra elasticiteten och fukthalten i huden och minska rynkor.

Alla tre ingredienserna i CellGuard-NR™ arbetar tillsammans för att främja SIRT1-aktivitet och ett hälsosamt inflammatoriskt svar, stödja mitokondriell hälsa och funktion. Lägger man även till Liposoml NMN får man ytterligare positiva effekter vilka motverkar åldrande och ökar hälsan.

Cell-Guard-NR 60 kapslar

Liposomal NMN Synergy 50 ml

Resveratrol 500 mg # 60 st

Resveratrol Supreme 60 kapslar

Vital Medicin