Din biologiska ålder kan bromsas, och till och med minska, genom att tillämpa livsstilsförändringar och specifika riktade kosttillskott.

När din biologiska ålder är lägre än din kronologiska ålder betyder det att du har en livsstil som aktivt hjälper dig att förlänga dina hälsosamma, friska år och minska sjukdomsförekomst.

Självklart gäller det motsatta om man går åt motsatt håll. När din biologiska ålder är betydligt högre än din kronologiska ålder, blir många kroniska hälsotillstånd mer sannolika.

Hur lågt bör du sänka din biologiska ålder till?

Så lågt du kan!

Faktorer som påverkar din biologiska ålder:

  • Näring
  • Fysisk aktivitet
  • Rökning
  • Alkoholkonsumtion
  • Medicin
  • Miljöförorening
  • Socialt beteende
  • Påfrestning
  • Sömnvanor
  • Och mycket mera…

Lyssna på 4Health Dr Cecilia Fürst – Biologisk ålder & så blir du yngre

Doktor Cecilia Fürst intervju Biologisk Ålder av Anna Sparre

Relevanta produkter att använda:

TA-65MD för telomerer – beställningsvara 100 units 30 kapslar

TA-65MD för telomerer – beställningsvara 250 units 90 kapslar

Resveratrol 500 mg # 60 st Vital Nutrients

Resveratrol Supreme 60 kapslar Designs for Health