d-Pinitol kan minska högt blodsocker och hjälpa till med hormonbalansen vid PCOS, (polycystisk ovariesyndrom, blåsor på äggstockar) samt problem som är kopplat till hormonell obalans som akne, övervikt och insulinresistens.

DCI (D-Chiro-Inositol) är vad som benämns en sekundär budbärare, hjälpare, i insulinsignaleringsprocessen och förbättrar insulinets effekter.
När du äter mat frisätts bland annat socker och tas upp i blodet.
Bukspottkörteln frisätter insulin som svar på detta socker.
Insulinet säger åt kroppens celler att antingen förbränna sockret för energi eller att lagra det som fett som kan användas senare när energi behövs.
När sockernivån sjunker, sjunker insulinnivån.

En annan viktig sak som händer kvinnor när det finns insulin i blodet är att äggstockarna frisätter testosteron som svar på insulinet.
Detta är naturligt. När sockret omsätts sjunker insulinnivån och äggstockarna slutar frisätta testosteron.
Om du äter en kost rik på kolhydrater är det därför lätt att du som kvinna frisätter mer testosteron som kan störa din hormonbalans, med effekter som akne, övervikt, menstruationsrubbningar, blåsor på äggstockar och infertilitet, svårigheter att få barn.

Insulin kommunicerar inte direkt med cellerna. Det kommunicerar genom en budbärare av d-Pinitol (3-0-methyl-D-Chiro-Inositol) förkortas DCI.
DCI finns inte rikligt i kosten. Kroppen måste bilda det från myo-inositol, som finns rikligt i många livsmedel.
Men omvandlingen är en komplicerad process med många steg och många människor har försämrade funktioner i dessa steg. Som ett resultat har de inte tillräckligt med DCI, vilket kan ge olika problem som insulinresistens, andra hormonstörningar som testosteronobalans och skador på celler och protein i form av oxidativ stress. Det senare inträffar när antioxidanter inte klarar av att oskadliggöra fria radikaler, som bildas i samband med ämnesomsättningen.
DCI kan hjälpa till att stödja hormonell reglering genom att upprätthålla ett hälsosamt blodsocker och testosteronnivåer, som en del av en hälsosam kost. Att hjälpa kroppen göra sig av med socker effektivt kan vara nyckeln till många grundläggande hälsoproblem.

Är DCI säkert och naturligt?
Ja, d-Pinitol (3-0-methyl-D-Chiro-Inositol) (DCI) är en säker och hälsosam metabolit, nedbrytningsprodukt.
Liksom alla kroppsegna ämnen, inklusive vitaminer och mineraler, är d-Pinitol (3-0-methyl-D-chiro-inositol) (DCI) helt säker och ofta fördelaktig när den tas i lämpliga mängder. DCI finns rikligt i endast ett fåtal livsmedel, vilket gör det svårt att få i sig tillräckligt med D-Chiro-Inositol från kosten.

Vilken dosering av d-Pinitol (3-0-methyl-D-Chiro-Inositol) är lämplig?
Vår rekommendation – återigen, baserad på kliniska försök – är att ta en 600 mg kapsel om du väger upp till 60 kg, vid en vikt över, rekommenderas 2 kapslar.
Det är viktigt att ta d-Pinitol vid samma tidpunkt. Om du glömmer eller missar en dos, ta den missade dosen så snart som möjligt och återuppta ditt vanliga schema nästa dag.
I de ursprungliga forskningsstudierna gavs DCI på morgonen före mat. Av den anledningen rekommenderades intag av d-Pinitol denna tid på dygnet.

Vi rekommenderar också att du tar DCI med vatten, eftersom tillskottet är ett vattenlösligt näringsämne.
Många personer med PCOS (polycystisk ovariesyndrom, blåsor på äggstockar) är insulinresistenta. Kroppen tillverkar insulin men kan inte använda det effektivt.
Detta ökar risken för diabetes, infertilitet, fetma och högt kolesterolvärde.

Det finns nio former av inositol, men de två som har störst inverkan på PCOS är myo-inositol (MI) och D-Chiro-Inositol (DCI). MI finns naturligt i frukt, bönor och nötter.
Normalt konverteras MI till DCI. Men forskning har visat att personer med PCOS kan ha mindre förmåga att konvertera MI till DCI. Lägre nivåer av DCI ökar risken för insulinresistens, högt blodsocker och högre nivå av testosteron.

En översikt över PCOS och infertilitet ges nedan.
Högt MI till DCI-förhållande kan bidra till PCOS.
Hos friska kvinnor har de flesta kroppsvävnader ett MI till DCI-förhållande på cirka 40 till 1. Detta förhållande är mycket högre hos personer med PCOS.
MI och DCI i förhållandet 40:1 kan vara effektivare än metformin, ett läkemedel för att sänka blodsockret vid typ 2-diabets. En studie fann att personer med PCOS som tog tillskottet av DCI hade signifikant bättre ägglossnings- och graviditetsfrekvens (46,7 % mot 11,2 %) än de som inte tog tillskottet.
Rätt MI till DCI-förhållande förbättrar fertiliteten.

PCOS är en vanlig orsak till infertilitet. Upp till 80 % av personer med PCOS upplever infertilitetsproblem.

Sammanfattningsvis kan d-Pinitol stödja insulinkänslighet, minska högt blodsocker och hjälpa till med hormonbalansen vid PCOS och problem som är kopplade till denna sjukdom som akne, övervikt, insulinresistens och förhöjda nivåer av androgener, manliga könshormoner.

d-Pinitol