Medan ”sunt förnuft strategier” som att ofta tvätta händerna och undvika kontakt med infekterade individer kan minska din risk avsevärt att bli sjuk, är verkligheten mer krass då exponering för förkylning och influensa är i stort sett oundviklig.
Virusen som orsakar förkylning eller influensa lurar på jobbet, skolan, dagis och överallt däremellan. Och även om du själv lyckas hålla dig virusfri, finns det en stor chans att en familjemedlem eller partner tar med sig det hem. Säsongen för förkylningar och influensa är vanligen under höst och vinter, samt toppar mellan december och februari – men den kan pågå till maj.
Skulle du råka bli förkyld eller få influensa behöver du inte vända dig till receptfria läkemedel för att undvika eländet med nästäppa, halsont, hosta, feber eller bara känna dig utmattad. Läs vidare för att lära dig hur naturliga ämnen och livsstil kan hjälpa dig genom förkylning och influensa och avsevärt stärka din immunitet och förkorta sjukdomstiden.

Förkylning

En förkylning är en akut, självbegränsande virusinfektion i de övre luftvägarna. Förkylningar kan orsakas av mer än 200 olika virus, med coronavirus och rhinovirus som de vanligaste bovarna. Det stora antalet förkylningsorsakande virus som finns, gör att kroppen har svårt att bygga upp ett motstånd mot alla olika sorters virus – det är därför vi ännu inte har utvecklat ett ”botemedel” mot förkylning! Förkylningen sprider sig genom handkontakt med en infekterad person, genom att röra vid ett förorenat föremål som de har hanterat eller genom att stöta på luftburna droppar som släpps ut under en nysning eller hosta.

Influensa

Influensa är en smittsam virusinfektion i luftvägarna som orsakar mild till svår sjukdom. Det finns fyra typer av influensavirus: A, B, C och D. Människor drabbas främst av influensavirus A och B – dessa virus är ansvariga för säsongsbetonade epidemier av influensa varje vinter. Typ C orsakar en mycket mild luftvägssjukdom och typ D infekterar nötkreatur.
Liksom en vanlig förkylning sprids influensan av virusfyllda luftburna droppar när infekterade personer hostar, nyser eller pratar. Mer sällan kan en person drabbas av influensa genom att röra vid en yta eller ett föremål som hyser influensaviruset och sedan vidröra sin egen mun, näsa eller ögon.

Förkylningsmediciner dämpar endast symtom
När många människor känner de första tecknen på en förkylning eller influensa, börjar de använda receptfria läkemedel som ansvällande medel, antihistaminer och läkemedel som innehåller paracetamol eller NSAID (som exempelvis ipren, ibuprofen och aspirin). Forskning tyder dock på att dessa läkemedel inte gör något för att förkorta sjukdomstiden eller förhindra sjukdom i första hand; de undertrycker symtom. Dessutom har många av dessa läkemedel betydande biverkningar. Se min kommande artikel ”Hur säker är dina receptfria mediciner?” för att lära dig mer om hälsoriskerna med dessa läkemedel.

Antibiotika är ineffektiva för förkylningar och influensa
Ett överraskande antal läkare skriver fortfarande ut antibiotika till patienter med förkylnings- och influensasymptom, även om det är välkänt att antibiotika – avsedda att förhindra eller döda bakterieinfektioner – är helt värdelösa för att behandla virusinfektioner.
Urskillningslös förskrivningen av antibiotika är en av de främsta anledningarna till att antibiotikaresistens har blivit ett så akut problem i vårt samhälle. För att hejda utvecklingen av antibiotikaresistens måste vi avsevärt minska vår användning av antibiotika, särskilt i fall där de inte ens är användbara, till exempel vid behandling av förkylningar och influensa.
Det växande problemet med virusresistens
Det är inte bara bakterier som blir resistenta mot läkemedel; virus utvecklar också läkemedelsresistens. Ny forskning har visat att influensa A-viruset, viruset som är ansvarigt för säsongsbetonade epidemier av influensa, snabbt kan bli motståndskraftig mot läkemedel mot influensa genom att mutera (skaffa sig egenskaper som gör dem motståndskraftiga mot läkemedel). Detta utgör ett problem för det konventionella medicinska systemet, som är beroende av antivirala läkemedel för att behandla svåra influensafall.
Vi kan främja återhämtning när vi blir förkylda eller får influensa, och till och med förhindra att det får fäste, utan att förlita oss på läkemedel – eftersom naturen har försett oss med ett överflöd av växter, vitaminer och mineraler som stärker vår immunitet och till och med attackerar förkylningen och influensavirus, vilket både minskar symtomen och förkortar sjukdomstiden.

Nedan följer några av mina personliga favoriter. Alla valda utifrån effekter som visats i forskningsstudier.

1. Honung: För hosta och för att påskynda tillfrisknandet
Honung främjar återhämtning från virala luftvägsinfektioner. Manuka honung, en typ av honung som produceras av bin som livnär sig på nektarn från det Nya Zeeländska teträd, hämmar replikeringen av influensavirus. (Det ökar också effektiviteten hos vissa antivirala läkemedel som används för behandling av influensa – det receptbelagda läkemedlet Tamiflu är ett exempel.) Honung har också visat sig vara effektivare än dextrometorfan och difenhydramin, de vanligaste aktiva ingredienserna i receptfria hostmediciner, för att förbättra nattlig hosta och sömnkvalitet hos barn med övre luftvägsinfektioner.
Metylglyoxal (MGO) är den primära ingrediensen mot influensa i Manuka-honung. När du väljer Manuka-honung, leta efter ”MGO”-etiketten på burken – den bör ange ett minsta MGO-innehåll på 83. Ju högre MGO-betyg, desto högre nivå av antiviral aktivitet hos honungen.

2. Propolis: För att påskynda återhämtningen
Propolis är en hartsblandning som produceras när bin blandar saliv och bivax med sekret från trädknoppar och andra botaniska källor. Bin använder propolis för att skydda sitt samhälle från bakteriella, svamp- och viruspatogener, vilket i huvudsak gör propolis till bikupans ”immunsystem”. Det visar sig att bikupans ”immunsystem” också gynnar det mänskliga immunförsvaret. Propolis innehåller polyfenolföreningar med anti-influensaaktivitet och kan, när de administreras nasalt, avsevärt påskynda återhämtningen från förkylning.
För att påskynda återhämtningen från förkylningar och influensa, börja med en matsked Manuka-honung med hög MGO per dag. Komplettera detta med en propolis halsspray.

3. Chinese Skullcap: För förebyggande och lindring
Chinese Skullcap (Scutellaria baicalensis) är ett antiviralt medel som ofta är effektivt mot läkemedelsresistenta och icke-resistenta stammar av influensa och förkylningsframkallande virus. Det har visat sig stoppa virus från att fortplanta sig, hämma proteiner som finns på influensavirus som underlättar deras vidhäftning till celler, undertrycker viralt genuttryck, skyddar cellmembran från virusassocierad inflammation och ökar immuniteten.
Chinese Skullcap bör inte tas under graviditet och bör inte användas om du tar några mediciner eftersom det kan öka biotillgängligheten av läkemedlen och intensifiera deras effekter på kroppen.

4. Echinacea: För förebyggande och lindring
Echinacea hänvisar till en grupp örtartade blommande växter i tusenskönafamiljen. Historiskt sett använde indianer echinacea för att behandla svåra infektioner; idag har echinaceas anti-infektionsegenskaper påvisats genom flera kliniska prövningar.
I en studie fick 755 försökspersoner antingen Echinacea purpurea eller placebo under fyra månader; de i echinacea-gruppen upplevde en signifikant minskad förekomst av viralt bekräftade förkylningsepisoder. En andra klinisk prövning visade att echinacea var lika effektivt som det antivirala läkemedlet oseltamivir (Tamiflu) för tidig behandling av influensavirusinfektioner. Till skillnad från oseltamivir löper dock inte echinacea risken att inducera antiviral läkemedelsresistens.
Echinacea kan konsumeras som te eller tinktur eller i kapslar. Om du tar echinacea i flytande form (te eller tinktur), behåll dosen i munnen i cirka 10 sekunder innan du sväljer för att förstärka de lokala antivirala effekterna på orala vävnader (i mun och hals).

5. Fläder: För att förkorta varaktigheten och symtom
De små mörklila bären från fläderväxten har en lång historia av användning för behandling av förkylningar och influensa. Fläderextrakt lindrar förkylnings- och influensasymptom och kan avsevärt förkorta sjukdomstiden med två till fyra dagar. Fläder kan bekämpa förkylnings- och influensavirus genom att öka serumantioxidantkapaciteten.
Fläder är säkert att konsumera under graviditet och har inga kända läkemedelsinteraktioner.

6. Vitlök: För förebyggande och för att minska svårighetsgraden
Vitlökslök har en lång historia – den hjälper till att skydda mot sjukdomsalstrande ämnen, inklusive virus.
Allicin, en förening som frigörs när en vitlöksklyfta krossas eller hackas, har visat sig öka immuniteten mot förkylningsorsakande virus. Åldrat vitlöksextrakt, ett preparat som saknar den skarpa doften av färsk vitlök, kan minska svårighetsgraden av förkylning och influensa genom att förbättra immuncellernas funktion och minska virusinducerad inflammation.

7. Ingefära: För förebyggande och lindring
I Kina och Japan är ingefära en viktig stödjande ingrediens i traditionella örtformler för att behandla förkylning. Vetenskaplig forskning visar att färsk ingefära kan ha antiviral aktivitet mot vissa virus som infekterar andningsvägarna.
För att få maximala antivirala fördelar med ingefära rekommenderar jag att du gör följande recept på ingefärste:
Använd en juicer och ta ca 900 gram ingefära; lägg juicen i en burk och kyl.
Ta 60-120ml ingefärajuice i en mugg med saften av en halv citron och en stor matsked manuka honung. Tillsätt ca 180 ml varmt vatten. Drick 2 till 6 koppar av detta om dagen, smutta långsamt när du dricker.

8. Lakritsrot: För förebyggande och lindring
Lakritsrot (Glycyrrhiza glabra) är ett botaniskt läkemedel med bredspektrum antivirala egenskaper. Glycyrrhizin, den sötsmakande beståndsdelen av lakritsrot, kan hämma tillväxen av influensavirus, samtidigt som det minskar virusassocierad inflammation.
Fytokemikalierna i lakritsrot har också blodtryckshöjande och milda östrogena effekter, så det bör inte tas i mer än 10 dagar av personer med högt blodtryck, hypokalemi (lågt kalium), hypernatremi (högt natrium) eller låga testosteronnivåer.

9. Medicinska svampar: För förebyggande
Medicinska svampar har ett brett spektrum av hälsofördelar, inklusive att hjälpa immunsystemets svara på virus. Glukan, en polysackarid som finns i medicinska svampar, förstärker immunsvaret mot influensaviruset. Glukaner finns i chaga, Cordyceps, reishi och shiitakesvampar.
Medicinska svampextrakt finns i många olika former, inklusive tinkturer, kapslar och teer.

9. Probiotika: För förebyggande
Forskning har visat att en frisk tarmflora är avgörande för att starta ett normalt immunsvar mot influensaviruset.
Fermenterad mat och probiotika som introducerar nyttiga bakterier i tarmen är potenta verktyg för att förebygga och bekämpa förkylnings- och influensavirus. En nyligen genomförd studie fann att när vuxna som led av frekventa förkylningar fick tillskott av Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei och Lactobacillus fermentum under 12 veckor, upplevde de en signifikant minskning av antalet övre luftvägsinfektioner.
Tyvärr har influensavirus skadliga effekter på tarmen; influensainfekterade personer har visat sig få en sämre sammansättning av tarmfloran och ökningar av opportunistiska E. coli och Enterococcus faecium. Att ta probiotika och äta fermenterad mat kan hjälpa till att förebygga eller minska dessa effekter.

10. Selen: För förebyggande
Selen hjälper till att balansera och reglera immunförsvaret och är avgörande för att optimera ditt försvar mot förkylnings- och influensavirus. Selenbrist har visat sig få influensaviruset att mutera till mer virulenta former, men påfyllning av detta spårmineral kan förbättra immunsvaret mot virala luftvägsinfektioner.
Under förkylnings- och influensasäsongen, ta gärna 200 mcg selen tre till fyra dagar i veckan. Utöver influensasäsongen rekommenderar jag dock inte att komplettera med selen på lång sikt om du inte har brist. Optimera istället ditt intag av selenrik mat som:

• Paranötter
• Shiitakesvamp
• Torsk
• Räka
• Hälleflundra
• Pilgrimsmusslor
• Kyckling
• Ägg
• Lamm
• Kalkon

11. Vitamin A och D: För förebyggande
Vitamin A och D fungerar tillsammans för att stödja ditt immunförsvar. Faktum är att ditt motstånd och mottaglighet för influensainfektion tycks i hög grad bero på förhållandet mellan vitamin D och vitamin A-aktivitet i kroppen.

12. Vitamin C: För att minska varaktigheten
Under åren har det varit mycket debatt om huruvida C-vitamin är användbart för att behandla förkylningar och influensa. En färsk metaanalys av studier drog slutsatsen att extra doser av C-vitamin som tas i början av en förkylning avsevärt minskar dess varaktighet. Under förkylnings- och influensasäsongen, överväg att ta 3 000 till 4 000 mg extra C-vitamin per dag. Jag rekommenderar ett buffrat C-vitamin eftersom det absorberas snabbt och är mycket biotillgängligt, samt orsakar inga besvär för magen.

13. Zink: För att minska varaktigheten
Zink är ett annat immunförstärkande näringsämne som många människor inte får i sig tillräckligt av i sin kost. Enligt forskningsstudier kan zink som administreras inom de första 24 timmarna av en förkylning avsevärt minska symtomens varaktighet och svårighetsgrad. Jag rekommenderar att du tar 20-30 mg zink per dag vid första tecken på förkylning för att påskynda din återhämtning.
För bästa effekt och skydd mot infektioner, ha en så hälsosam livsstil som möjligt.

Även om de naturläkemedel jag har nämnt ovan är utmärkta förkylnings- och influensabekämpare, bör de kombineras med hälsosamma, livsstilsval för att uppnå den största effekten.
Att få sömn av hög kvalitet, minska din stress och äta en näringsrik, balanserad kost kommer att göra underverk för att stödja din återhämtning från en förkylning eller influensa.

Få tillräckligt med god sömn.
Att få mycket sömn är viktigt för att återhämta sig från förkylningar och influensa, samt förhindra att man blir sjuk från första början. Otillräcklig sömn och dålig sömnkvalitet är förknippade med minskat motstånd mot förkylning; denna effekt gäller utan tvekan även för influensa, eftersom sömnbrist äventyrar immuniteten.
Förutom att få gott om sömn – bör du också arbeta med att optimera din dygnsrytm. Dygnsrytmstörningar, som att inte exponeras för dagsljus på morgon och förmiddag, äta för sent på kvällen, dricka kaffe för sent på eftermiddagen och kvällen, exponeras för blått ljus före sänggåendet kan skapa onormala sömnmönster. Detta kan öka risken för virusinfektion.

Minska stress
Mental och känslomässig stress sänker immunförsvaret, vilket gör det svårare att bekämpa förkylningar och influensa. Stressreducerande metoder bör vara en avgörande del av din återhämtningsprocess; i själva verket har meditation visat sig minska svårighetsgraden av förkylnings- och influensasjukdomar. Om du vill minska din stress men inte vet var du ska börja, prova yoga, en meditationsapp som Headspace eller Calm, eller prova några enkla andningsövningar.

Tillåt dig själv att vila
I vårt 24/7 on-the-go samhälle prioriteras ofta överarbete framför vila. Men om du vill ge din kropp möjlighet att läka från en förkylning eller influensa, då är vila viktigt. Ge dig själv tillåtelse att krypa ihop med en god bok och lite varmt te (som det immunförstärkande ingefärsteet jag nämnde ovan) eller ta en tupplur. Att få lite välbehövlig vila kommer faktiskt att göra dig mer produktiv genom att minska varaktigheten av din sjukdom.

Ät en näringsrik, balanserad kost
Att äta en näringsrik, balanserad kost är också avgörande både för att minska risken att bli sjuk, men också när man återhämtar sig från en förkylning eller influensa. Undvik socker, raffinerade spannmål och industriella fröoljor, som försämrar immunförsvaret, och fokusera istället på att äta högkvalitativa animaliska proteiner, icke-stärkelserika grönsaker, måttliga mängder stärkelsehaltiga växter som sötpotatis, lite C-vitaminrik frukt och bär, samt hälsosamma fetter.
Förkylnings- och influensasäsongen kommer varje år, men det är det enda som är oundvikligt med det. Om du använder en eller flera av de naturliga förkylnings- och influensaråden som jag har diskuterat här, kommer de att göra underverk för att minska dina symtom och längden på din sjukdom – eller till och med förhindra det – så att du kan återgå till att känna dig som dig själv på nolltid.

Utmärkta produkter i förkylningstider

ProbioMed 100

Probiotic Supreme DF

ImmunoBerry Liquid

Licorice Root Extract

Buffered C

Astragalus Root Extract

Selen

Zink citrate

Vitamin D3 2000 IU

Hi-Po Emulsi D3

Dr Cecilia Fürst