Kan dopamin öka dina chanser att lyckas?
Har din genetik någon betydelse för dopamins effekter?

Vill du bli lyckligare, smartare, rikare, bättre på att vara tillsammans med människor eller få flera saker gjorda? Vad sägs om en ökad kreativitet och en bättre koncentrationsförmåga? Då är du inte ensam. Du kanske behöver lite mer dopamin för det. Här får du reda på effekterna av denna signalsubstans, en av de viktigaste i centrala nervsystemet, och hur det kan göra dig till en mera framgångsrik person.

Dopamin och beteendeeffekter

1) Kan göra dig mera social och utåtriktad

Dopamin och dess vägar i olika system i hjärnan är kopplade till personligheten.
Hur effektiva dessa vägar är och hur din genetik styr bildande av dopamin, antal och typ av receptorer (mottagare på cellerna i hjärnan) för dopamin gör dig mer eller mindre utåtriktad som person.

I en forskningsstudie där man uppmätt högre dopaminnivåer hos försökspersoner kunde man se en mer utåtriktad personlighet hos dessa individer. I en annan studie kunde man se att personer med låg dopamin D2 / D3-receptortillgänglighet i ett hjärnområde (striatum) gav en mer inåtriktad personlighet och tendenser till social fobi. Tillgång på dopamin som ämne och receptorer för dopamin påverkar individens personlighet.

Personer med genvarianter som orsakar ökad dopaminaktivitet är mer utåtriktade.

I en studie med 130 personer hade de med viss genvariant (SNP) 40% högre uttryck av genen som kodar för DRD4-receptorn, vilket ger högre dopaminaktivitet. Dessa personer var också mera utåtriktade.

2) Kan öka motivationen

Dopamin är också känt som ”motivationsmolekylen”. Det är ansvarigt för den inre motivationen och ger dig drivkrafter att göra saker.

Vi gör saker eftersom vi tycker att det är givande. Dopamin ansvarar för belöningssökande beteende. Det är belöningssignalen i hjärnan.

Aktivering av dopaminhjärnceller resulterar i en må – bra –känsla, en belöning, medan deras inaktivering orsakar motvilja.

Dopamin ökar vår lust att utforska och gör att vi blir nyfikna. Nyfikenhet och intresse är viktiga komponenter i vår inre motivation till att göra saker.

Hos olika däggdjursarter finns det ett samband mellan dopamin och positiva upplevelser i samband med utforskning, nytt lärande och intresse för ens miljö.

Människor som lättare upplever sig motiverade i sina dagliga aktiviteter har högre dopamin D2-receptornivåer i specifika områden i hjärnan. Omvänt gör låga nivåer av dopamin, människor och djur mindre benägna att arbeta för saker. Blockering av dopamin ger en kraftigt minskad förmåga att anstränga sig för att få belöningar.

Kognitiva effekter

1) Kan öka minnet och lärandet

Dopaminaktivitet i hjärnan spelar en stor roll för minne och inlärning, samt är avgörande för långsiktig lagring och användning av minne enligt flera studier.

Dopamin signalerar viktiga händelser och hjälper oss att komma ihåg de som motiverat oss. Detta säkrar minnen som är viktiga att komma ihåg och gör dem tillgängliga för oss när vi behöver dem i framtiden.

Dopamin spelar också en viktig roll för arbetsminnet, som är förmågan att använda information från det kortvariga minnet för att vägleda våra egna handlingar.

Serotonin, en annan signalsubstans, svarar tillsammans med dopamin för bildandet av minne. Aktivering av serotoninreceptorer kan öka frisättningen av dopamin i delar av hjärnan som är involverade i lärande och minnesbildning (prefrontal cortex och hippocampus, en kopplingsstation, som förbinder associationsbanor), vilket man sett i flera forskningsstudier.

2) Kan öka uppmärksamhet och fokus

I en studie med över 200 personer kunde de personer med högre dopaminnivåer i hjärnan (på grund av en genvariant som kodar för ett enzym som bestämmer dopaminflödet) rikta uppmärksamhet mera effektivt på det som var relevant för pågående uppgifter.

Motsatt har man i studier kunnat se att en försämring av dopaminsystemet i de frontala delarna av hjärnan kan orsaka minskad uppmärksamhet eller till och med uppmärksamhetsbrist, som man ser vid exempelvis ADHD.

3) Kan öka kreativiteten

En studie på 100 friska personer visade att kreativitet behöver dopamin (särskilt interaktionen mellan vissa dopaminstyrda vägar). Kreativiteten är dock komplex och olika aspekter kan påverkas av olika dopaminstyrda system.

Dopamin har betydelse för hur flexibel och öppen man är för nya upplevelser, två av huvudkomponenterna i kreativitet och kreativt tänkande.

Olika aspekter av kreativitet har förknippats med genvarianter (SNP) i generna COMT, DRD2 och DRD4.

Dopamin och din genetik

Hjärnans dopaminsystem är mycket komplext och är kritiskt involverat i många ytterst viktiga processer som motivation, belöning, humör och lust. Eftersom det är så komplicerat finns det ett stort antal olika gener och genetiska varianter som potentiellt kan påverka hur dopaminsystemet fungerar. För att veta hur dessa viktiga genetiska faktorer potentiellt kan påverka de totala nivåerna och aktiviteten för dopamin i hjärnan för just dig, behöver man göra ett gentest.

Är du intresserad av att ta reda på mer kan du göra en intresseanmälan via www.vitalmedicin.se under Boka Tid.

 Hur kan man öka dopamin – nivåerna i hjärnan?

Det finns flera olika vägar att påverka produktionen och effekten av dopamin. Du kan påverka  dessa genom livsstil, kost och tillskott. Vid olika sjukdomstillstånd där dopaminsystemet är involverat finns även läkemedel som man använder för att påverka dessa vägar och funktioner, där kanske Parkinsons sjukdom är mest känd.

Nedan beskriver jag hur du själv kan påverka dopaminproduktion på olika sätt.

Livsstilsfaktorer

1) Solljus / Att vistas utomhus / ökar dopamin

Starkt ljus kan förbättra vårt humör. Forskare antar att detta delvis kan bero på dopamin. En studie visar att ljus kan öka dopamin och därmed förbättra humöret hos kvinnor med mild, säsongsberoende depression.

Ljus stimulerar också frisättningen av dopamin i näthinnan, och detta är fördelaktigt för att upprätthålla god syn.

utomhus / ökar dopamin

2) Träning

Motion ökar dopamin.

En studie på kvinnor visade att träning minskar COMT-aktiviteten och därmed ökar dopamin hos kvinnor. COMT är enzymet som bryter ned dopamin.

3) Meditation

Meditation ökar frisättningen av dopamin .

Effekterna verkar dock vara övergående om inte meditation görs regelbundet. En studie visar att långvarig meditationspraxis behövs för att inducera stabila förändringar avseende dopaminproduktion.

4) Yoga

Tre månaders yoga – utövning ökade dopaminnivåerna hos män.

5) Massage ökar dopamin

Massage ökar dopaminnivån, med ca 30% i olika forskningsstudier.

6) Musik

När du lyssnar på behaglig musik frisätter olika delar av hjärnan dopamin.

Även när man skapar och framställer musik produceras dopamin.

Mat

7) Tyrosin- och fenylalaninrik mat

Våra kroppar producerar dopamin från aminosyran tyrosin. I sin tur kan tyrosin framställas av fenylalanin.

Både tyrosin och fenylalanin finns i proteinrika livsmedel som kyckling, kalkon, fisk, mandel, avokado, bananer, ost, yoghurt, limabönor, pumpafrön och sesamfrön.

8) Omättat fett

Mättade fetter kan dämpa dopamin. Ett motsvarande intag av enkelomättade fett skyddar mot den dopaminsänkande effekten av mättade fetter.

Kosttillskott

9) Tyrosin

Tyrosintillskott har i forskningsstudier visat sig öka dopaminnivåerna.

En studie visade att tyrosintillskott effektivt förbättrar inlärning, särskilt under stressiga och/eller kognitivt krävande situationer när dopamin tillfälligt förbrukas i högre takt.

Tyrosin och B Vitaminer

10) L-Theanine

L-Theanine, en av de viktigaste aminosyrakomponenterna i grönt te, ökar dopamin. Detta ämne finns även som ett kosttillskott.

L-Theanine

11) Koffein

Koffein ökar frisättningen av dopamin.

Koffeins resultatförbättrande effekter uppnås via dopamin. Koffein upprätthåller en högre dopaminkoncentration särskilt i de hjärnområden, som är kopplade till uppmärksamhet och fokus.

12) Magnesium

Magnesium ökar dopaminaktiviteten i hjärnan.

Magneium glycinat/malat

Triple Magnesium

13) Curcumin

Curcumin ökar dopaminkoncentrationen i hjärnan genom att hämma MAO-medierad nedbrytning av dopamin.

Curcumin Extract

14) Folat

Folat finns i bladgrönsaker/grönsaker och behövs för produktion/syntes av dopamin (och serotonin). När din kropp har låga nivåer av folat kan inte dopamin och andra signalsubstanser (monoaminer) producera effektivt, vilket kan leda till depression.

15) Omega-3

Fiskolja innehåller DHA som kan öka dopaminnivåerna i hjärnan. Om man tar omega-3 som tillskott kan det öka dopaminnivåerna med upp till 40% enligt forskningsstudier.

Fish Oil 700

 

Fish Oil 1400

 

Avslutning

Dopamin har under lång tid varit föremål för intensiv forskning; ämnet har kunnat kopplats samman med en rad sjukdomar som Parkinsons, olika psykotiska tillstånd och ADHD.

Underskott av dopamin kan även yttra sig i ”restless legs”, uppmärksamhetssvårigheter och problem med motivationen.

Alltså, det finns flera, grundade skäl att hålla reda på kroppens dopaminnivåer.

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se