Coronavirus – Vad kan du göra?

Namnet ”Corona” är ett uttryck för utseendet hos viruset och står helt enkelt för den krona, som man ser runt viruset i förstoring. Coronavirus som grupp upptäcktes i mitten av 1960 – talet i Kina.

Ett nytt coronavirus som har krävt 910 människors liv (aktuell uppgift den 10 februari 2020)  i Wuhan, Kina, kan ha överförts till människor från ormar, enligt en genetisk analys. Viruset kan ha överförts till ormar från fladdermöss på livsmedelsmarknaden, där båda djuren såldes.

Att detta hänt är ingen slump utan skulle inträffat förr eller senare beroende på hur man hanterar djuren på marknaderna i Kina och dessutom har en tradition att äta olika typer av vilda djur och därför överföra dessa virus mellan olika arter, i detta fall fladdermöss → ormar → människor.

Detta virus har alla statistiska och virologiska markörer för att nå en pandemi. En epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många människor. Ordet kommer från det grekiska ordet pandemis – hela folket.

Enligt WHO: s vägledande dokument om pandemier är detta nya coronavirus redan på god väg att bli en fullständig pandemi.

WHO´s klassifikation av pandemi

Varning status Fas Personrelaterad riskstatus
Geografiskt begränsad till område eller population Fas 1 Låg risk för mänsklig smitta
Fas 2 Hög risk för mänsklig smitta
Fas 3 Ingen eller begränsad överföring från person till person
Varning för pandemi Fas 4 Bevis på ökad fara för smittöverföring från person till person
Fas 5 Bevis på betydligt ökad smittöverföring från person till person
Pandemi Fas 6 Effektiv bibehållen smittöverföring från person till person

Vi befinner oss i dagsläget i fas 4 (se ovan)

En av de stora frågorna i dagsläget är om coronaviruset kommer att fortsätt cirkulera bland befolkningen. Om man inte lyckas begränsa virusspridningen finns en verklig risk att den blir pandemisk.

En annan viktig obesvarad fråga är spridningssättet av coronaviruset och hur utbredd spridning man kan få från människor som är bärare av virus, men som inte har några symtom. I en aktuell studie av en familj med 5 medlemmar i Shenzhen i Kina fann man att ett barn var infekterat, men utan symtom.

Om sådana fall är vanliga, alltså utan symtom, kommer det att bli svårare att stoppa spridningen av viruset, enligt forskare. När vi hade det förra coronaviruset, mer känt som SARS, var väldigt få utan symtom och detta var nyckeln till att kunna kontrollera virusets spridning.

Vad är ett virus och varför sprids coronaviruset från Wuhan så snabbt?

Ett virus är en proteininkapslad uppsättning genetiska instruktioner, enkelt uttryckt bara DNA eller RNA (molekyler med instruktioner) omgiven av ett komplext skal som kan binda sig till en specifik levande värdcell. Alla virus saknar helt förmågan att föröka sig av sig själva. De behöver ”kapa” den aktiva replikeringsmaskinen i en värdcell till exempel i människan för att föröka sig och växa till.

Virus finns överallt. En enda droppe klart havsvatten kan innehålla 10 miljoner viruspartiklar i genomsnitt. Du stöter på dem varje dag. Din kropp har redan naturlig immunitet mot hundratals olika virustyper.

Problem uppstår när ett nytt virus blandar sig i leken, ett som din kropp inte har sett tidigare och som du inte har någon immunitet mot.

Ett ännu större problem uppstår när i fallet med coronaviruset ”människoflocken” inte har sett det förut och det inte finns någon flockimmunitet för att blockera spridningen.

Det största problemet uppstår när ett sådant nytt virus uppstår (vanligtvis genom att ”hoppa” från en icke-mänsklig art till människor) och har förmågan att sprida sig lätt mellan människor. Det är just denna effekt som är problemet med detta coronavirus vi nu ser en spridning av.

Ett virus som kräver någon form av värddjur som en mygga eller en fästing är mycket lättare att begränsa.

Hur sprids coronaviruset och vilka är symtomen?

Coronaviruset kan spridas mellan människor genom droppar från en smittad persons luftvägar när personen andas, hostar och eller nyser.

Virus kan generellt inte överleva utanför en värdorganism (som en människa) i mer än ett par timmar, men människor kan bli smittade från ytor där det finns coronavirus inom en viss tidsperiod. Dr. Nancy Messonnier, chef för ”National Center for immunization and respiratory diseases”, uttalade sig som så 2019, att forskare  idag inte vet hur länge coronaviruset överlever utanför sin värdorganism.

Det nya coronaviruset (2019-nCoV) orsakar symptom som feber, hosta och svårigheter att andas hos de flesta patienter. Ovanligare symtom är yrsel, illamående, kräkningar eller rinnande näsa. Forskare uppskattar dödligheten av det aktuella coronaviruset (2019-nCoV) till drygt 2% fram tills dags datum. SARS – utbrottet under tidigt 2000-tal hade en dödlighet på ca 9,6% som jämförelse och MERS (betacoronavirus som uppträdde första gången 2012) mellan 30-40%, enligt CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Vad kan du göra för att minska risken?

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder (om du exempelvis är på resande fot kan du använda handsprit)
  • Rör inte dina ögon, näsa och mun med otvättade händer
  • Undvika nära kontakt med människor som är sjuka
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Täck din mun med en näsduk eller liknande när du hostar eller nyser och kasta den sedan.
  • Rengör och desinficera föremål och ytor som du berör ofta.

Kontrollerade tillskott som ökar immunförsvaret vid virusinfektioner

Det finns studier som visar god effekt mot virusinfektioner och även coronavirus. Nedan finns en lista på preparat som man kan kombinera med läkares hjälp för att stödja immunförsvaret:

Källor:

Center for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

World Health Organization (WHO): https://www.who.int/

Coronavirus Information & Statistics, https://www.worldometers.info/coronavirus/

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se