Adrenotone™ är en sammansättning av näringsämnen och örter utformade för att stödja en normal binjurefunktion. Binjurarna har ett ansvari för regleringen av en mängd olika processer i kroppen, framför allt som svar på stress-situationer. Det kan vara både psykiska eller fysiska påfrestningar, som sjukdom eller sänkt immunförsvar.
När vi utsätts för påfrestningar producerar binjurarna flera hormoner och signalämnen, av vilka några är utformade för att hjälpa till att reglera energinivåer och humör. Andra är avsedda att släppas endast som korta insatser, för att hjälpa oss att kontrollera korta stunder av intensiv stress eller behov av en ökad koncentration.

På grund av det snabba tempot och de obönhörliga kraven från det moderna livet pressas ofta binjurarna till att producera stora mängder av dessa ämnen. Detta kan först resultera i överaktiv binjurefunktion, med mycket höga nivåer av stresshormoner, särskilt kortisol. Långvarig stress gör det svårt att hålla jämna steg med denna ökade efterfrågan på dessa ämnen. Detta kan över tid leda till en försämrad produktion av dessa kritiska hormoner och kemiska budbärare.

Resultatet av denna påfrestning kan ge sig tillkänna som ökad trötthet, minskad initiativförmåga, dåligt humör och svårigheter att hantera även enstaka påfrestningar. Det är vanligt att man pendlar mellan dessa tillstånd.

Adrenotone™ är utformad för att balansera både höga och låga nivåer av dessa kemiska budbärare och på så vis skydda och stärka binjurarnas funktioner både på kortare och längre sikt.

Adrenotone

Vital Medicin