Kan bristen på magnesium påverka din hälsa negativt?

Magnesium är ett av de vanligaste mineralerna i människokroppen och används i över 600 olika kemiska processer. Detta förklarar också varför det finns så många olika symtom som uppstår när du inte får tillräckligt av det.

För att få en korrekt bild av tillgängligheten av magnesium bör man mäta det både i blodet och i celler, annars kan man få ett felaktigt resultat vid provtagning.

Cirka 60% av magnesiumet i kroppen finns i ben, medan resten finns i muskler, mjukvävnader och vätskor, inklusive blod.

Faktum är att varje cell i din kropp innehåller magnesium och behöver den för att fungera.

En av magnesiums huvudroller är att fungera som en kofaktor eller hjälpmolekyl i de biokemiska reaktioner som kontinuerligt utförs av enzymer (ämnen som styr olika kemiska reaktioner).

Magnesium spelar en avgörande roll för många dagliga funktioner i kroppen.
Symtomen på brist är många och kan misstolkas.
Allt från trötthet, brist på uppmärksamhet och koncentration, till sömnbrist, migrän och en dålig muskelfunktion.
Hälsofördelarna är många, så se till att du inte har brist på detta livsviktiga mineral!

Magnesium är inblandat i mer än 600 reaktioner i din kropp som:

 • Energiskapande: Hjälper till att omvandla mat till energi.
 • Proteinbildning: Hjälper till att skapa nya proteiner från aminosyror.
 • Genunderhåll: Hjälper till att skapa och reparera DNA och RNA.
 • Muskelrörelser: Är en del av sammandragning och avslappning av muskler.
 • Nervsystemet: Hjälper till att reglera signalämnen (neurotransmittorer), som skickar meddelanden i hela din hjärna och ditt nervsystem.

Tyvärr visar forskningsstudier på att cirka 50 % av människorna i USA och Europa får mindre än den rekommenderade dagliga mängden av magnesium.

Symtom på magnesiumbrist

 1. Dåligt minne och förmåga att ta till sig ny information

Om du har att göra med frekventa anfall av hjärndimma, dålig koncentration eller konstanta minnesproblem kan du ha magnesiumbrist. Strukturer i varje cell i kroppen, mitokondrier, är ansvariga för att producera den energi som kroppen använder till allt.

Hjärnan innehåller en hög koncentrationen av mitokondrier. Mitokondrier är starkt beroende av magnesium för energiproduktion .En brist kan påverka hjärnans prestationsförmåga avsevärt. Det är ingen överraskning att extra magnesium har visat sig förbättra inlärning och minne!

 1. Huvudvärk och kronisk migrän

Det har visat sig att patienter med kronisk migrän ofta har lägre nivåer av magnesium i cellerna. Magnesium spelar också en nyckelroll för att reglera bildningen av signalämnen ( som serotonin, dopamin och GABA ) hjärnan, vilket också kan påverka migrän.

Att ta magnesiumtillskott regelbundet har visat sig minska både frekvensen och intensiteten av migrän. Dessutom har magnesium visat sig ha samma effekt på icke-migrän relaterad huvudvärk.

Mycket av detta har att göra med magnesiums förmåga att hjälpa till att reglera kalciumbalansen i nervceller. För mycket kalcium kan leda till neurotoxiska (giftiga ämnen som påverkar nervceller och nerver negativt) effekter där hjärncellerna är överstimulerade och detta är en viktig faktor vid huvudvärk och migrän.

 1. Förstoppning och IBS

Förstoppning är ett vanligt matsmältningsproblem. Ett ökat magnesiumintag mjukar upp avföring genom att dra in vatten i tarmarna, vilket underlättar för kroppen att tömma tarmen. Om avföringen blir för hård, rör det sig långsammare genom tjocktarmen, vilket kan skapa problem. Det är därför jag alltid rekommenderar magnesium när man har dessa problem.

Dessutom spelar magnesium en viktig roll för att reglera muskelsammandragningar i tarmarna och det är därför en magnesiumbrist ofta leder till förstoppning. På detta sätt kan magnesium också vara till stor hjälp för att lindra obehag och kramper på grund av IBS eller andra liknande förhållanden.

 1. Trötthet

Magnesium är starkt involverat i energiproduktion. Som nämnts tidigare är mitokondrierna (energifabrikerna) i dina celler starkt beroende av magnesium för att producera energi. Din mitokondriella funktion bestämmer främst dina energinivåer. Dessutom stödjer magnesium binjurarna, som också kan spela en stor roll i energiproduktionen.

Eftersom magnesium är involverat i så många enzymatiska processer i kroppen kommer en brist att göra det svårare att utföra de över 600 normala kemiska processerna. Detta fungerar som en kronisk stressfaktor på din kropp och dränerar din energi!

Om du är kroniskt trött kan du ha en magnesiumbrist och att öka ditt magnesiumintag kan drastiskt förbättra dina energinivåer.

 1. Sömnlöshet

Sömnlöshet är ett stort problem idag och också där jag hos mina klienter ser en klar förbättring med magnesiumtillskott. Detta beror på att magnesium är involverat i produktionen av GABA i hjärnan. GABA är det som är känt som ett hämmande signalämne. Detta betyder enkelt uttryckt ett ämne, som främjar avkoppling.

Om du inte har tillräckligt med magnesium för att producera tillräckliga mängder GABA kommer din sömn sannolikt att drabbas. Även om det finns andra näringsämnen involverade i GABA-produktion, är magnesium en kritisk faktor som starkt kommer att avgöra din sömnkvalitet.

 1. Muskelspasmer och kramper

Eftersom magnesium är så viktigt för korrekt nervöverföring, är det ingen överraskning att det också spelar en viktig roll för musklernas arbete. Vid magnesiumbrist kan muskelsammandragningar bli svaga och okoordinerade, vilket leder till ofrivilliga spasmer (sammandragningar) och smärtsamma kramper.

Detta är faktiskt ett av de vanligaste tidiga tecknen på magnesiumbrist. Spasmer förekommer vanligtvis i ben, fötter och ibland till och med på platser som ögonlocken. Om du är kvinna kan du också uppleva förvärrade PMS-relaterade kramper när magnesiumförråden är låga.

 1. Kronisk smärta och fibromyalgi

Kronisk smärta och relaterade tillstånd som fibromyalgi är starkt relaterade till spänningar i kroppen. Denna spänning kan vara rent fysisk, men kan också förvärras av emotionell stress. Känslor som ångest, ilska och oro bidrar alla till fysisk spänning. Med tiden leder den kroniska spänningen till smärta.

När magnesiumlagren är låga i kroppen kan nervsystemet lätt bli överstimulerat, vilket kan öka muskelspänningen. Magnesium kan spela en roll här genom att hjälpa till att framkalla en övergripande lugnande effekt på sinnet och kroppen medan det lugnar och slappnar av musklerna.

 1. Hjärtarytmi

Hjärtat är en muskel, som ständigt slår i vår kropp och inte behöver kontrolleras medvetet. Precis som med andra muskler i kroppen förlitar sig hjärtat på magnesium för en korrekt muskelspänning. Detta antas bero på dess roll vid reglering av kalcium- och kaliumkoncentrationer i muskelvävnaden.

Om du märker att ditt hjärta slår oregelbundet kan magnesium vara en av orsakerna. Detta innefattar snabba hjärtslag, långsamma hjärtslag och plötsliga förändringar i hjärtrytmen, utan någon uppenbar anledning.

 1. Domningar och stickningar

Om du ofta känner domningar eller stickningar i kroppen, som i händer och fötter, beror detta troligen på en förändring i nervaktiviteten. Till exempel kännetecknas perifer neuropati (en vanlig bieffekt av diabetes) av dessa symtom.

På grund av dess roll vid impulsöverföring i nerverna kan magnesiumbrist åtminstone delvis spela en roll här. Forskning har visat på denna mekanism specifikt, samt även att magnesium kan lindra eller förhindra domningar och stickningar i extremiteterna.

Denna effekt har belysts i forskning som visar skyddande egenskaper mot perifer neuropati framkallad av vissa cancerterapier.

 1. Problem med humöret

Magnesium spelar en avgörande roll för att reglera signalämnen i hjärnan (neurotransmittorbalansen). Neurotransmittorer är kemikalier i hjärnan som reglerar tankemönster och beteenden, allt från motivation till sömn till uppmärksamhet. Som nämnts tidigare är magnesium särskilt inblandat i GABA-produktion i hjärnan, som är en lugnande neurotransmittor.

En dålig förmåga att producera adekvat GABA i hjärnan resulterar i tillstånd som ADD / ADHD, ångest, irritabilitet och allmän obalans i humör. Om du regelbundet identifierar dig med dessa känslor bör du överväga att öka ditt dagliga magnesiumintag.

 Att ta med sig

Nu förstår du hur viktigt magnesium är för människokroppen. Även om du inte har några av de vanliga symtomen på magnesiumbrist som anges ovan, kan många ha fördel av att öka intaget av magnesium i kosten eller som tillskott.

Jag använder magnesium varje dag. Det hjälper mig att balansera mina energinivåer, hålla fast koncentrationen. Det har också en lugnande effekt och fungerar som en adaptogen (ämne som förbättrar kroppens förmåga att anpassa sig till fysisk, kemisk och biologisk stress) genom att förbättra din kropps förmåga att anpassa sig till vardagliga stressfaktorer. Hälsofördelarna är många, så se till att du inte har brist på detta livsviktiga mineral!

Magneium glycinat/malat

Triple Magnesium

 

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se

 

 1. Yamanaka, R., Tabata, S., Shindo, Y., Hotta, K., Suzuki, K., Soga, T., & Oka, K. (2016). Mitochondrial Mg2+ homeostasis decides cellular energy metabolism and vulnerability to stress. Scientific Reports, 6(1), 30027. PMID: 27458051
 2. Slutsky, I., Abumaria, N., Wu, L. J., Huang, C., Zhang, L., Li, B., … Liu, G. (2010). Enhancement of Learning and Memory by Elevating Brain Magnesium. Neuron, 65(2), 165–177. PMID: 20152124
 3. Chiu, H.-Y., Yeh, T.-H., Huang, Y.-C., & Chen, P.-Y. (2016). Effects of Intravenous and Oral Magnesium on Reducing Migraine: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Pain Physician, 19(1), E97-112. PMID: 26752497
 4. Feeney, K. A., Hansen, L. L., Putker, M., Olivares-Yañez, C., Day, J., Eades, L. J., … van Ooijen, G. (2016). Daily magnesium fluxes regulate cellular timekeeping and energy balance. Nature, 532(7599), 375–379. PMID: 27074515
 5. de Baaij, J. H. F., Hoenderop, J. G. J., & Bindels, R. J. M. (2015). Magnesium in Man: Implications for Health and Disease. Physiological Reviews, 95(1), 1–46. PMID: 25540137
 6. Piccolo, J., & Kolesar, J. M. (2014). Prevention and treatment of chemotherapy-induced peripheral neuropathy. American Journal of Health-System Pharmacy, 71(1), 19–25. PMID: 24352178