Roundup – glyfosat ett gift som dödar och tillåts i vår matproduktion!

Glyfosat är ett bekämpningsmedel och torkmedel. Flera länder har eller kommer att införa förbud mot detta ämne. Detta blev aktuellt efter IARC-rapporten (Internationella Institutet för cancerforskning) om glyfosat som publicerades 2015 där man drog slutsatsen att glyfosat är en ”sannolik karcinogen för människa”, dvs orsakar cancer.

Det är en organofosforförening, som verkar genom att hämma växtenszymet 5-enolpyruvylshikimate-3-fosfat-syntas. Det används för att döda ogräs, särskilt de som konkurrerar med grödor. Det upptäcktes och framställdes först av Monsanto, ett multinationellt kemiföretag. Det började användas inom jordbruket 1974 under handelsnamnet Roundup.

Enligt rapporten var det främst olika typer av blodcancer som ökade efter exponering för glyfosat. Rapporten drog även slutsatsen att exponering för glyfosat orsakade DNA och kromosomskada i mänskliga celler, liksom genotoxiska (skadar vår arvsmassa), hormonella och enzymatiska effekter hos däggdjur.
Konkret innebär det att man i olika studier kunnat koppla glyfosat till många av våra sjukdomar som ADHD, Alzheimers sjukdom, autism, födelsedefekter, olika former av cancer, celiaki, kolit, hjärtsjukdom, inflammatoriskt tarmsyndrom, njursjukdom, leversjukdom och Parkinsons sjukdom.

Glyfosat har varit aktuellt i ett antal rättsprocesser över hela världen. Det är goda nyheter för alla, eftersom glyfosat (även känd som Roundup) är ett växtgift, som används vid produktionen av mat över hela världen. Mäter man glyfosat hittar man det överallt från vattnet vi dricker till maten vi äter och det skapar stora problem för allas hälsa.

Producenten av glyfosat – företagsgiganten Monsanto – har förnekat de skadliga effekterna av deras nyckelprodukter på oss människor och vår hälsa i årtionden. Det fanns till och med en tid där marknadsföring, som användes för Roundup inkluderade vilseledande och rent falska påståenden som:

 • Biologiskt nedbrytbar
 • Säkrare än bordssalt
 • Praktiskt taget giftfri
 • Stannar på platsen där du sprutar det

Lyckligtvis stämde en New York-advokat 1996 Monsanto och tvingade dem att sluta använda denna falska marknadsföring.

Men det skyddar oss inte för alla de skadliga effekter vi ser av detta gift världen över idag.

Mer och mer forskning visar att glyfosat är cancerframkallande, hormonstörande, skadlig för tarmfloran och att det skadar DNA hos oss människor redan på fosterstadiet. Glyfosat är också kopplat till autism och ADHD. I djurstudier har glyfosat gett defekter hos nyfödda och fortplantningsproblem. De växande bevisen från forskningsstudier är mycket allvarliga.

År 2015 klassificerade Internationella Institutet för cancerforskning glyfosat som ”troligen cancerframkallande för människor.” Olika försök världen över har gjorts för att beteckna glyfosat för vad det är, cancerframkallande, med det har stoppats från flera håll.

Glyfosat är för närvarande godkänt i EU. Godkännandet upphör den 15 december 2022.

Därför kan glyfosat användas som ett aktivt ämne i växtskyddsprodukter till den 15 december 2022.

Den 10 maj 2019 utsåg EU kommissionen fyra medlemsstater (Frankrike, Ungern, Nederländerna och Sverige) som tillsammans fungerar som ”föredragande” för nästa utvärdering av glyfosat – denna grupp av medlemsstater är känd som bedömningsgruppen för glyfosat (AGG) .

Den 12 december 2019 skickade Glyphosate Renewal Group (en grupp företag som söker  om förnyelse av godkännandet av glyfosat i EU) en ansökan om förnyelse av godkännandet av glyfosat efter 2022 till AGG, de andra medlemsstaterna, Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) och Europeiska kommissionen. Denna ansökan initierar formellt förnyelseprocessen i EU enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1107/2009.

För närvarande finns det ett domstosfall i USA där en man från Kalifornien stämmer Monsanto för att ha orsakat hans cancer. Domaren i detta mål har även gjort ett tillägg i denna rättssak och man skall bedöma om Monsanto dolt riskerna med sin produkt.

Glyfosat finns nu överallt. En av de viktigaste orsakerna till att glyfosat har blivit ett sådant problem är att det är vattenlösligt. I naturen är de flesta gifter fettlösliga – det är utan tvekan naturens sätt att skydda oss. Fettlösliga ämnen behöver fett för att röra sig, och det finns mycket mindre fett i världen än vatten.

När det kommer till vattenlösliga ämnen tar det sig igenom överallt där det finns vatten:

 • Floder och åar
 • Grundvatten
 • Dricksvatten
 • Världshaven
 • Regn
 • Dimma
 • Vattnet i vår kropp

Vad hjälper det då att man i Sverige endast tillåter att spruta marken innan och efter skörd!
Det kommer ändå att hamna i vår kropp.

I en ny studie hittades glyfosat i teprodukter och i urinen hos de personer som stickat in för testning av sina nivåer av glyfosat. Av de olika undersökta mat- och dryckesprodukterna hittade man i denna studie högst glyfosatnivåer i te, kaffepulver och honung.

5 sätt att minska exponering för glyfosat

Just nu undrar du förmodligen hur du kan minska din exponering för glyfosat. Denna fråga bör vi alla ställa oss för vi kan inte lita på att myndigheterna går våra ärenden. Det är viktigt av många skäl, inte bara  för din egen hälsa, utan för allt levande. Det är dags att ställa krav på marknaden. Tillsammans kan vi kräva att man tar bort glyfosat från vår livsmedelsproduktion. Låt inte företagen och myndigheterna inbilla dig att det inte finns alternativ eller att vi kommer att svälta om vi inte använder detta gift som istället tar död på allt levande långsamt.

 • Använd inte Roundup – det kan verka uppenbart nu, men det är fortfarande så viktigt.
 • Ät endast ekologiskt – Inte bara att äta ekologiskt minskar din exponering för glyfosat, det ökar också efterfrågan på mat som inte använder glyfosat, och det är en dubbel vinst. Det är viktigt att äta ekologiska frukter och grönsaker när det är möjligt, men du måste vara särskilt försiktig med kött och mejeriprodukter. Djur som föds upp med genetiskt modifierad organism (GMO) – majs och foder som har sprayats i glyfosat, överför giftet till dig. Ofta finns dessa glyfosatnivåer i högre koncentrationer på grund av bioackumulation, dvs det ansamlas mer och mer ju längre upp i födokedjan det tar sig.
 • Undvik GMO-mat – GMO-livsmedel innehåller vanligtvis glyfosat eftersom de är genetiskt modifierade för att överleva giftet de sprutas med. De mesta av majs och sojabönor är nu GMO, så att undvika GMO innebär att du måste kontrollera ingredienserna i alla bearbetade produkter. Du behöver kontrollera innehållet för allt som kan kopplas till majs och sojabönor, tillsammans med andra biprodukter.
 • Odla och laga din egen mat – Att odla och laga din egen mat är kanske det bästa sättet du kan minska dina glyfosatnivåer eftersom du har full kontroll över allt du stoppar i kroppen. När du äter ute är det svårt att veta kvaliteten på maten som serveras. Börja fråga, så ställer vi krav på produktionen. Vad vill du betala för en måltid med bekämpningsmedel?

Vad kan du göra för att stödja kroppens förmåga att göra sig av med glyfosat?

 • Clinoptilolite – är en naturlig zeolit, mineral, som finns i vulkaniska bergarter. Detta fungerar mycket som kol genom att binda till sig gifter och avlägsna det med avföringen.
 • Lipoic Acid – har i forskningsstudier visat sig skydda mot effekterna av glyfosat.
 • Probiotika som kan metabolisera. tillgodogöra sig, glyfosat – främst acetobacter, ättiksyrebakteroier, som finns i äppelcidervinäger och surkål.
 • Spor-probiotika – tillhandahåller specifikt bakterier, som är fördelaktiga för glyfosatavgiftning.
 • Vital Clear – tillhandahåller ämnen som stödjer kroppens avgiftningssystem.

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se

Zach Bush är läkare och har gjort en dokumentär om GMO och glyfosat. Han har visat att det finns en koppling mellan glutenöverkänslighet och glyfosat, så det är värt att följa hans forskning.

Återigen:

Det är dags att ställa krav på marknaden. Tillsammans kan vi kräva glyfosat tas bort från vår livsmedelsproduktion. Låt inte företagen och myndigheterna inbilla dig att det inte finns alternativ eller att vi kommer att svälta om vi inte använder detta gift, som istället tar död på allt levande, långsamt!

Källor:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en

http://zachbushmd.com/wp-content/uploads/2017/04/Glyphosate-Article-for-Holistic-Primary-Care-3-21-16.pdf

https://big.assets.huffingtonpost.com/fraud.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28223908

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133525

https://www.reuters.com/article/us-glyphosate-pollution/u-s-researchers-find-roundup-chemical-in-water-air-idUSTRE77U61720110831

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se