Det är viktigt att kosttillskotten är utförligt testade, avseende produktinnehåll, effekt och styrka. Vital Nutrients är just detta – kontrollerade kosttillskott. Vital Nutrients är unika utifrån – renhet, äkthet och styrka – de håller samma kvalitet som läkemedel och kontrolleras av FDA – Food and Drug Administration, den amerikanska centralmyndigheten för läkemedelskontroll.

Kosttillskott är till för att stötta kroppens normala funktioner. Behovet av olika näringsämnen kan variera beroende på en mängd olika faktorer. Vår kropp utsätts ständigt för påverkan från miljön i form av luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, motions- och träningsvanor, stress i vår miljö samt sjukdomstillstånd. Dessutom har varje individ specifika förutsättningar för att hantera dessa olika tillstånd. Detta gör att man kan behöva stödja kroppen för att bibehålla balansen.

 

Kan du använda vilka kosttillskott som helst?

I Sverige finns en frivillighet när det gäller att kontrollera effekt och innehåll i kosttillskott. Eftersom kosttillskott används aktivt av läkare och näringsterapeuter i USA, har det lett till ökad kontroll och standarder för kosttillskott, där ett fåtal dessutom kontrolleras av FDA, Food and Drug Administration (vår motsvarighet till Livsmedelsverket).

Det är viktigt att veta vad dina kosttillskott innehåller och vilken effekt man kan förvänta sig.
Några viktiga exempel är Omega-3 och olika örter. Omega-3 framställs från fisk, plankton och i vissa fall alger. Dessa kan innehålla gifter som de tagit upp från miljön. När man då skall framställa Omega-3 måste man rena oljan. Om man inte gör detta på ett kontrollerat sätt kan kapslar eller olja innehålla en mängd gifter. Då får du plötsligt motsatt effekt mot den du var ute efter. Istället för alla goda effekter av Omega-3 får kroppen nu plötsligt hantera gifterna och du belastar levern och kan öka inflammationen i kroppen.
Man måste också kontrollera att oljan inte härsknar i framställningsprocessen. Härsken olja är giftig. Detta är viktigt för alla oljor inte bara Omega-3. Alla dessa åtgärder gör naturligtvis produkten dyrare, men säkrare. Välj aldrig okontrollerade produkter, då är det bättre att vara utan tillskottet.
När det kommer till olika växt- och örtpreparat är det också mycket viktigt att testa för innehåll av gifter. Växter och örter kan ta upp gifter från mark och vatten där de växer. Om man då inte kontrollerar för detta eller endast gör stickprovskontroller av växtmaterialet, är risken stor att du får i dig giftiga produkter med motsatt effekt.

Något som också är viktigt att känna till är innehållet av den aktiva komponenten i kosttillskottet. För mycket eller för lite av ämnet kommer naturligtvis att påverka effekten.

Du skall kortfattat vara uppmärksam på:

  • Kvalité
  • Framställningsprocess
  • Innehåll av aktivt ämne
  • Kontroll av gifter innan och efter framställning

Var också uppmärksam att företagen inte enbart gör stickprovskontroller. Detta innebär att man inte bara testar produkter slumpmässigt eller godtyckligt.

 

Ingredienserna i Vital Nutrients sortiment är källkontrollerade, testade för garanterad renhet och koncentration av respektive ämne. Detta är av stor betydelse och en viktig skillnad när man ska välja mellan bra och dåliga kosttillskott på marknaden.

 

Kosttillskott på marknaden skiljer sig åt i kvalité på flera sätt. De flesta kontrolleras inte för giftiga ämnen ingående i produkterna. Det gäller främst örter och olika oljor som omega-3, GLA för att nämna några. När det gäller kontroller gör de flesta företagen endast stickprovskontroller medan Vital Nutrients kontrollerar alla produkter. De flesta kosttillskottsföretag använder sig inte av oberoende laboratorier för sina kontroller. Vital Nutrients låter 3 externa laboratorier kontrollera sina produkter.

Vital Nutrients produkter kan användas av personer med olika typer av överkänslighet. De är fria från GMO (genetiskt modifierade organismer), kemikalier, socker, konserveringsmedel, fyllnadsmedel, bindemedel, onaturliga och konstgjorda ingredienser. De innehåller inte vete, gluten, ägg eller nötter. Det finns ett fåtal produkter som innehåller soja, vilket klart framgår av innehållsförteckningen.

Det råder stor osäkerhet om kosttillskott och motsägelsefulla rapporter förekommer om fördelar, effektivitet och säkerhet. Detta är olyckligt, därför att för de flesta av oss, är dessa näringsämnen grundläggande och väsentliga för vår hälsa.

Låt mig kortfattat förklara vad vitaminer och mineraler har för betydelse. De är inte läkemedel, de fungerar inte som läkemedel men de behövs för en mängd olika processer i kroppen. Detta faktum gör att du får mycket motsägelsefull information inte minst i media som gäller forskningen kring dessa.
Vitaminer och mineraler är livsnödvändiga komponenter i vårt biologiska system. Dessa gör att varje kemisk reaktion i kroppen fungerar. Denna kemiska reaktion kräver dessutom en katalysator (enzym) och varje katalysator har dessutom en ”hjälpare” eller cofaktor (coenzym). Vitaminer och mineraler utgör just dessa ”hjälpare”.

Utan optimala nivåer av vitaminer och mineraler fungerar inte våra biokemiska processer på ett bra sätt. Många av våra idéer som är kopplade till näringsämnen kretsar kring miniminivåer, som vi behöver och inte kring det väsentliga, nämligen optimala nivåer som ökar funktionen i vår kropp och därmed förbättrar hälsan.

Genom att se till att vi får i oss optimalt med vitaminer och mineraler hjälper det oss att bränna kalorier effektivt, vilket ger energi, hjälper oss att reglera aptiten, att minska inflammation, att reglerar stresshormoner och att hjälpa våra celler att bli mera känsliga för insulin, för att nämna några av effekterna.
Mot bakgrund av detta förstår man vilken avgörande roll vitaminer och mineraler har för vårt välbefinnande, det vill säga vår förmåga att hålla oss friska.

Innebär detta att alla människor skall ta kosttillskott?

Du skall endast ta de kosttillskott, som du verkligen behöver. Detta styrs av din livsstil, genetik, eventuella sjukdomar eller andra påfrestningar på din kropp och ditt system.

vitalmedicin.se
vitalakosttillskott.se